Lad data følge borgeren! Dataflow og sektorovergange – Vejen derhen (netværksmøde)

Hvordan håndterer vi i fremtiden sundhedsdata på tværs af sektorerne? Hvad er barriererne, og hvad kan være fremtidens løsning for at sikre et solidt udgangspunktet for det bedste sundhedsvæsen med borgerne i centrum?

En væsentlig forudsætning for at kunne udnytte det fulde potentiale i et digitaliseret sundhedsvæsen er, at borgernes sundhedsdata kan tilgås og anvendes af sundhedsprofessionelle på tværs af den primære og sekundære sektor.

Det er bare ikke tilfældet i dag.

Sundhedsvæsnet efterspørger stadig en samlet løsning på den udfordring, at sundhedsvæsnets sektorer sætter nogle tekniske, strukturelle og juridiske forhindringer i vejen for dataflow på tværs af eksempelvis kommune og hospital. Det går i sidste ende ud over borgerne og patienterne.

  • Hvem har adgang til hvilken form for data i dag?
  • Hvad er udfordringerne, og hvordan løser vi dem?
  • Hvad fungerer godt i dag, og hvilke løsninger kan vi bygge videre på?

På dette netværksmøde i Netværk om datadrevet digitalisering af sundhedsvæsenet kan du møde en række eksperter og fagfolk fra erhvervsliv, hospital og kommune som vil belyse problemstillingen og ikke mindst give nogle konkrete eksempler på tværsektorielle dataflow.

Program

14.30-14.40 Velkommen

v/ Danish Life Science Cluster

14.40-14.55 Oplæg

v/ Michael Werenberg, chef for Sundheds IT, Region Midtjylland

14.55-15.10 Axon – datadeling mellem Herning Kommune og Regionshospitalet Gødstrup

 v/ Gunna Estrid Andersen, konsulent for det Tværsektorielle Samarbejde, Regionshospitalet Gødstrup

  • Hvad er Axon og formålet med datadeling?
  • Hvilke erfaringer er der fra pilotprojektet?
  • Hvilket potentiale giver det?

15.10-15.25 Axon – bedste teknologiske understøttelse af kommunal sygepleje

v/ Gitte Nørgaard, chef for sygepleje og hjemmepleje, Sundhed og Ældre, Herning Kommune

  • Fordele og erfaring
  • Potentiale 

15.25-15.55 Ud på gulvet eller ind i Breakout Rooms og netværk! 

15.55-16.10 Kaffepause   

16.10-16.25 Digitalisering af sundhedsvæsenet i en ny struktur

v/ Jan Riis, Founding Partner and CEO Lakeside A/S

16.25-16.45 Diskussion i plenum

16.45-17.00 Konstituering af advisory board   

17.00-17.15  Opsamling og tak for i dag

Til mødet vil vi også konstituere netværkets advisory board for det næste år.
Er du interesseret i at få indflydelse på netværket, så hører vi gerne fra dig.

Læs om: Netværk om datadrevet digitalisering af sundhedsvæsenet

Dette arrangement er en medfinansieret af den Europæiske Union

 

Tilmeld dig her