Lær at opstille en forandringsteori for jeres projekt (Masterclass 3)

I denne masterclass kan du lære, hvordan man opstiller en forandringsteori og hvilken værdi, det giver et projekt. Desuden bliver du præsenteret for en god øvelse at gennemgå i et partnerskabsprojekt. Denne masterclass er tredje modul i en serie af forberedende aktiviteter frem mod et projekt i Erhvervsfyrtårn Life Science. 

Forandringsteori, programteori, indsatsteori – kært barn har mange navne, men uanset hvad vi kalder det, så er det meget nyttigt at lære, hvordan man opstiller en forandringsteori for sit projekt.   

I en projektansøgning er det vigtigt at vise, at man formår at opstille en sammenhængende plan for, hvordan aktiviteter i projektet leder til effekter. Derfor bliver du klogere på, hvorfor – og hvordan – du kan fremvise en forandringsteori som en del af ansøgningen til puljen i Erhvervsfyrtårn Life Science. 

På den måde viser man tydeligt, hvilken værdiskabelse, projektet skal bidrage med. I et partnerskab er det derudover en god øvelse at opstille en forandringsteori, da processen rummer en værdifuld forventningsafstemning, der bidrager til at skabe en fælles forståelse for projektet og dets værdiskabelse. 

Lær fra de tidligere projekter i Erhvervsfyrtårn Life Science 

På denne masterclass lærer du, hvordan man opstiller en forandringsteori for et projekt. Vi gennemgår, hvordan man konkret opstiller en forandringsteori med afsæt i tidligere projekter i Erhvervsfyrtårn Life Science. 

Du vil ligeledes få muligheden for, at bringe dit eget projekt i spil og får tid til at opstille en forandringsteori på dit eget projekt med hjælp og sparring fra oplægsholderne. 

Ved at deltage i denne masterclass bliver du i stand til at opstille en forandringsteori for dit eget projekt, og du får viden og indsigt i den værdi, som en forandringsteori kan tilføre både projektet og projektgruppen, når du skal søge om midler inden for mental sundhed og lighed i sundhed.   

Denne masterclass vil sætte fokus på følgende kriterier, som en projektansøgning til puljen i Erhvervsfyrtårn Life Science vil blive bedømt på: Værdiskabelse, implementering og kommercielt potentiale. 

Læs mere om kriterierne her. 

Læs om: Åben pulje rettet mod løsninger inden for lighed i sundhed og mental sundhed – søg nu!

Program  

 • Velkomst og introduktion til dagen 
 • Introduktion til at arbejde med forandringsteori 
 • Pause 
 • Øvelse: Opstil en forandringsteori for jeres eget projekt 
 • Opsamling i plenum – væsentlige overvejelser 
 • Afrunding 

Oplægsholdere: 

 • Anne Holm Jørring, seniorkonsulent Nordic Healthcare Group (NHG)
  – har +7 års erfaring med at lede og gennemføre forskellige typer af evalueringer inden for den offentlige og private sektor.  
 • Marie-Louise Mølbak, chefkonsulent hos Nordic Healthcare Group (NHG)
  – har mere end 7 års erfaring med at lede og løse en lang række evalueringer på tværs af sundhedssektoren. 

Denne masterclass er et modul i i en serie af forberedende aktiviteter på Vækstplatformen i Erhvervsfyrtårnet Life Science. Læs mere om forløbet her. Vi opfordrer til at man deltager i alle fire masterclasses, men hvis du ønsker at deltage i kun et enkelt modul, så er det også muligt. 

Deltag også i det sidste af forløbets masterclasses

NB: Aktiviteten leveres som del af Danish Life Science Clusters EU-projekt, ‘Erhvervsfyrtårn Life Science’ og beregnes som statsstøtte under de minimisforordningen for de deltagende virksomheder. Statsstøtten er beregnet til: 2500 kr. Er du fra en virksomhed, forudsætter deltagelse en underskrift på en de minimis-erklæring, partnererklæring og SMV-erklæring jf. statsstøttereglerne i de minimisfordningen. Det forventes at du bruger 10 timer til forberedelse, deltagelse og opfølgning. Det skal registreres umiddelbart efter afholdt aktivitet.

Arrangementet medfinansieres af Den Europæiske Union.