Markedsdialog: Fremtidens behov for centralisering af responsfunktioner i syge- og hjemmepleje

Leverer du løsninger til omsorgs- og plejesektoren fx software, hardware, support, logisk, eller vil du ind på markedet? Arbejder du i syge- og hjemmeplejen eller med at udvikle velfærdsteknologi i en kommune? Så deltag i en dialog om centralisering af respons.

Partnerskabet bag skaleringsprocessen ‘Sammen om ny teknologi og centraliseret respons’ inviterer til en markedsdialog mellem leverandører og kommuner.

Dialogen er en unik mulighed for at få indblik i syv kommuners behov for en ny organisering af responsfunktionen med afsæt i akutte kald, planlagt kontakt, monitorering og tilsyn på distancen. Det er samtidig en mulighed for at komme i dialog om nye løsninger.

Mød bl.a. Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Ærø Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Favrskov Kommune og Vesthimmerland Kommune, Danish Life Science Cluster og CO-PI.

Samarbejde om at frigive ressourcer

Markedsdialogen afvikles som en workshop, hvor partnerkredsen af kommuner, Danish Life Science Cluster og CO-PI sammen med Public Intelligence først præsenterer behovsudforskningens resultater og dernæst inviterer til diskussion af spørgsmål som:

  • Hvordan kan kommunerne stille fælles krav til en centraliseret responsfunktion og nye teknologiske løsninger?
  • Hvordan kan nye løsninger bidrage til at øge trygheden for borgere i eget hjem og frigive tid blandt medarbejdere i syge- og hjemmeplejen?
  • Kan innovative indkøb føre til løsninger, der giver positive businesscases, der udnytter potentialet i ny teknologi og organiseringer af centraliseret responscenter?

Dialogen faciliteres af Center for Offentlig-Privat Innovation i samarbejde med Danish Life Science Cluster og de syv kommuner i partnerkredsen.

Formålet er at skabe større skala i efterspørgslen efter nye teknologiske løsninger og organisering af en centraliseret responsfunktion.

Foreløbigt program 

10.00 Velkomst

10.25 Behovsafdækning, Sammen om ny teknologi og centraliseret respons

11.30 Frokost

12.15 Workshops. Dels om dilemmaer forbundet med responsfunktionen og dels om løsningsrummet og det innovative sigte for centralisering af responsfunktionen

14.30 Tak for i dag

Tilmeld dig her