• Kontakt
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Dansk Google EN
    Google translate
Dansk Google EN
Google translate

National konference i Kognitiv Stimulationsterapi (CST) – Kognitiv indsats til mennesker med demens

Hvordan kan vi understøtte de mentale evner hos borgere med demens? Anerkendte forskere og praktikere deler den nyeste viden om kognitiv stimulationsterapi, herunder hvordan metoden også kan anvendes i borgerens eget hjem med inddragelse af en app eller som et kombineret psykosocialt tilbud ved et dagscenter.

Konferencen er til dig, der har faglig interesse i kognitiv stimulationsterapi (CST) som en evidensbaseret metode til at styrke kognition og velbefindende hos mennesker med mild til moderat demens. Som nyt koncept i Danmark er der brug for, at vi deler forskningsviden og praksiserfaringer om CST-intervention med hinanden. Vi er stolte af at kunne udbyde denne første danske konference på feltet, hvor du og din organisation bliver præsenteret for ny viden og får mulighed for dialog med øvrige deltagere, oplægsholdere, organisationer og virksomheder.

Udrulningen af CST som anvendt gruppemetode tager fart i Danmark. Derudover indgår blandt andet VIA University College i en række forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med kommuner og virksomheder, der understøtter CST via ny teknologi.

Hensigten er at udvikle og afprøve teknologier, som kan kvalificere CST-forløb, understøtte kommunerne og frigive ressourcer, så flere borgere med demens kan få glæde af CST. Viden og erfaring fra projekterne vil ligesom en vifte af andre CST-indsatser og -forskning, som pågår i ind- og udland, blive delt på konferencen.

Program:

Programmet består af et fælles formiddagsprogram, og efter frokost kan du vælge dig ind på én af følgende workshops:

Workshop 1: CST i kommunal praksis – oplæg og erfaringsudveksling

Workshop 2: CST i forskning og virkningsmekanismer.

Oplægsholdere:

Hovedtaler i fællesprogrammet er professor Martin Orrell, direktør for Institute of Mental Health ved Nottingham University. Martin Orrell har været med til at udvikle CST som metode i England, og han er én af de mest fremtrædende demensforskere i verden.

Herudover vil der være spændende oplæg om ny CST-forskning fra Nationalt Videnscenter for Demens. Desuden kan du høre fra forskere ved VIA University College, der senest sammen med Danish Life Science Cluster, virksomheden Brain+ samt en række kommuner har arbejdet med digitalt understøttet CST i eget hjem.

Læs mere og tilmeld dig her