Øg ligheden i digitale sundhedsløsninger – En praktisk metode (Masterclass 1)

Digitale sundhedsløsninger kan løse mange af de udfordringer, sundhedssektoren står over for. Men det digitale kan også skabe en øget ulighed inden for sundhedsvæsenet. Så hvad kan man gøre for at udvikle digitale sundhedsløsninger, der ikke øger uligheden? Bliv klogere på denne masterclass, som er første modul i en serie af forberedende aktiviteter frem mod et projekt i Erhvervsfyrtårn Life Science.

Denne masterclass vil introducere virksomheder til de barrierer, som borgere og patienter står over for i forbindelse med digitale sundhedsløsninger.

Deltagerne vil få en konkret metode til at designe løsnings- og produktfunktioner, der minimerer disse barrierer.

WHO definerer lighed i sundhed som: “… fraværet af urimelige, undgåelige eller afhjælpelige forskelle mellem grupper af mennesker … Lighed i sundhed opnås, når alle kan opnå deres fulde potentiale for sundhed og velvære.”

Succesfuld adoption og retfærdighed i digital sundhed kræver, at værktøjerne præcist forstår brugernes behov og de begrænsninger, de står over for, og udvikles baseret på disse behov, ikke på teknologiens potentiale.

Denne masterclass skal bl.a. forberede ansøgere til Erhvervsfyrtårn Life Science åbne pulje, hvor ”lighed i sundhed” også er er fokus. Ansøgere opfordres derfor til at gøre brug af metoderne fra denne masterclass.

På masterclassen vil du:

  1. Blive introduceret til en rammesætning for lighed i digitale sundhedsløsninger, der skitserer barrierer for digital sundhed baseret på folkesundheds- og lighedsprincipper.
  2. Få mulighed for at diskutere designprincipper for identifikation af de barrierer, brugerne vil møde i anvendelse af digitale sundhedsløsninger baseret på rammernes elementer.
  3. Blive guidet igennem en konkret skabelon til at kortlægge et produkts eller en løsnings funktioner i forhold til lighedsprincipperne samt identificere funktioner, der skal forbedres for at øge adgangen og lighed.

Du får på denne masterclass praktiske metoder til, hvordan man kombinerer designprincipper i udviklingen af sundhedsløsninger med principperne for lighed i sundhed – for at sikre udviklingen af digitale sundhedsløsninger, der giver nem og lige adgang for alle.

Læs om: Åben pulje rettet mod løsninger inden for lighed i sundhed og mental sundhed – søg nu!

Program

12.45-12.50     Velkommen v/ Beth Wolff, Director Digital Health Solutions, Lundbeck

12.50-13.20     Introduktion til metoden v/ Beth Wolff, Director Digital Health Solutions, Lundbeck

13.20-13.40     Selvstændigt arbejde med metoden

13.40-14.00     Opsamling i plenum – spørgsmål og diskussion

Denne masterclass vil foregå på engelsk og afholdes af Beth Wolff, Director Digital Health Solutions fra Lundbeck i et samarbejde med Danish Life Science Cluster. Masterclassen er et modul i første forløb på Vækstplatformen i Erhvervsfyrtårnet Life Science. Læs mere om forløbet her.

Hvis du ønsker at deltage i et enkelt modul, så er det også muligt.

Deltag også på forløbets andre masterclasses

NB: Aktiviteten leveres som del af Danish Life Science Clusters EU-projekt, ‘Erhvervsfyrtårn Life Science’ og beregnes som statsstøtte under de minimisforordningen for de deltagende virksomheder. Statsstøtten er beregnet til: 2500 kr. Er du fra en virksomhed, forudsætter deltagelse en underskrift på en de minimis-erklæring, partnererklæring og SMV-erklæring jf. statsstøttereglerne i de minimisfordningen. Det forventes at du bruger 10 timer til forberedelse, deltagelse og opfølgning. Det skal registreres umiddelbart efter afholdt aktivitet.

Arrangementet medfinansieres af Den Europæiske Union.