Virtual Reality i psykiatrien: Er VR vejen til mental sundhed?

Bliv klogere på VR, mental sundhed og digital psykiatri. Find nye samarbejdspartnere og få ny viden om Erhvervsfyrtårnet Life Science’ puljemidler. Filmby Aarhus, AATE VR, Vision Denmark og Danish Life Science inviterer til VR-event i Aarhus om mental sundhed.

Den mentale sundhed i Danmark er under pres. 25% af den samlede sygdomsbyrde skyldes psykisk sygdom, og ifølge OECD koster psykiske lidelse hvert år det danske samfund 110 milliarder kroner. Behovet for nye løsninger er stort, og VR udgør en væsentlig del af det.

  • Hvordan kan man arbejde med VR som en del af både forebyggelsesindsatsen og behandlingen af mental mistrivsel?
  • Hvilke løsninger findes der,
  • og hvordan kan de anvendes i praksis?

Få indsigt i mulighederne indenfor digital psykiatri og dyk ned i de nyeste VR-løsninger, der findes på markedet. Hør også ekspertoplæg fra Center for Digital Psykiatri.

Herudover vil du få viden om Erhvervsfyrtårnet Life Science’ pulje, som skal understøtte life science-virksomheder i at udvikle løsninger sammen med en offentlig eller privat part. Puljen støtter samarbejde og innovationsforløb, som tager udgangspunkt i eksisterende problemstillinger og behov inden for mental sundhed, og som har potentiale til skalering og salg i større omfang.

VR-arrangementet er også en udstillingsplatform, hvor VR-selskaber kan komme i dialog med aktører i psykiatrien. I programmet er der indlagt en pitchrunde, hvor virksomhederne kan vise deres konkrete VR-løsninger, og efterfølgende vil der blive lagt op til matchmaking mellem deltagerne.

Program

10.00-10-15 Introduktion til dagen samt til Erhvervsfyrtårnets pulje

10.15-10.45  Oplæg
v/ Nicole Fronc Dumanski, teamleder, og Per Trads Ørskov, psykolog, Ph.d. og projektleder, Center for Digital Psykiatri

10.45-11.15  Case (TBA)

11.15-11.45  Pitch fra virksomheder

11.45-12.15  Frokost

12.15-13.15  Netværk og matchmaking

13.15-13.45  Keynote (TBA)

13.45-14.00  Opsamling og tak for i dag

 

’Virtual Reality i Psykiatrien’ er arrangeret Danish Life Science Cluster, Filmby Aarhus og AATE VR med støtte fra Erhvervsfyrtårn Life Science, Vision Denmark, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og den Europæiske Union.

Tilmeld dig her