Workshop: XR-teknologier til understøttelse af onboarding og internationalisering for health tech-virksomheder

Hvordan sikrer vi bedre skalering og international succes for vores health tech-virksomheder? Og hvordan kan XR-teknologier være med til at løse denne udfordring? Kom med til workshop, hvor vi sætter fokus på mange af de udfordringer danske health tech-virksomheder møder, når de arbejder med at skalere virksomheden.

I en ingeniørstærk dansk industri udvikles innovativt health tech-udstyr til sundhedssektoren verden over. Men implementering, udrulning, onboarding, uddannelse, ændring i procedurer, teknisk support og forandring af faglige metoder er en barriere for succes.

Vær med på denne workshop, hvor vi vil arbejde med, hvordan XR-teknologier kan være med til at understøtte skalering på en smart(ere) måde.

Onboarding:

Den ene udfordring mange virksomheder møder, er en bæredygtig onboarding af nye medarbejdere til et presset sundhedsvæsen. Mangel på medarbejdere i sundhedsvæsenet og fastholdelse af eksisterende er med til at forstærke det ”gap”, som kan opstå mellem den sundhedsprofessionelle og teknologien. Det gælder både hospitaler, kommuner, psykiatri mm.

International support:

Den anden udfordring er, hvordan virksomhederne på en effektiv og bæredygtig måde kan understøtte og yde support til de kunder i sundhedsvæsenet, som de arbejder med i hhv. Danmark og internationalt via fjernsupport. Er der potentiale for helt nye og værdifulde serviceaftaler, hvor support leveres via XR-teknologier?

Om XR-teknologier i denne kontekst:

XR-teknologier giver god mulighed for at skabe læring og dele viden via visualiseringer i 3D-universer, samt skabe ”learning by doing” i læringssimulatorer. Udbredelsen af Mixed Reality-teknologier er langt undervejs i mange brancher og industrier. Der er use-cases, der skaber vækst og optimering, særligt inden for marketing, support, eksport og træning.

Hvad får du ud af at deltage?

  • Kom og del dine udfordringer og behov i forhold til onboarding og international support.
  • Vær med til at drøfte, hvordan XR kan bruges til at booste implementering og skaleringen af din virksomhed.
  • Bliv en del af et nyt program, som har fokus på afprøvning af helt nye muligheder, anvendt i andre sektorer med succes.

Mål med workshop:

Målet med workshoppen er at finde frem til, om der er basis for at gennemføre et større program med afprøvning af XR-teknologier med health tech-virksomheder som den primære målgruppe. Derefter vil der være dialog med Industriens Fond om muligheden for finansiering. Industriens Fond har fokus på at understøtte aktiviteter, der kan fremme danske SMV’er i deres vækst, særligt internationalt.

Nærmere program følger.