• Kontakt
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Dansk Google EN
    Google translate
Dansk Google EN
Google translate

Finansiering

Danish Life Science Cluster er udpeget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse som Danmarks nationale klynge for life science og velfærdsteknologi. Med udpegelsen følger en fireårig bevilling (2021-2024) fra Uddannelses- og Forskningsministeriet samt en toårig (2021-2022) bevilling fra Erhvervsstyrelsen.

Herudover har Danish Life Science Cluster finansiering til udvalgte projekter fra Genstarts-puljen i Erhvervsministeriet, fra medlemskontingenter samt finansiering fra de tidligere regionale klyngeorganisationer Biopeople, Copenhagen Healthtech Cluster (Copenhagen Capacity), MedTech Innovation Consortium (MTIC) og Welfare Tech.

Fremadrettet finansierers Danish Life Science Clusters medlemsaktiviteter, innovations- og udviklingsarbejde, projekter, events mv. via ansøgninger i private og offentlige fonde, medlemskontingent samt offentlige bevillinger.