9 activities for European Life Science actors – for long term collaboration and impact | INNAXE

EXECUTIVE SUMMARY: Dette resumé giver et enkelt overblik over, hvordan hver af
ni identificerede aktiviteter i INNAXE Joint Program potentielt kan påvirke fire forskellige målgrupper, der repræsenterer de fire segmenter/økosystemer i europæiske life science-klynger.