• Kontakt
 • Tilmeld nyhedsbrev
 • Dansk Google EN
  Google translate
Dansk Google EN
Google translate

Netværket Care-AI

Tværfagligt netværk på tværs af den dansk-tyske grænse, som samler videninstitutioner, ældrepleje organisationer, virksomheder og andre relevante interessenter til at dele og samskabe viden, ideer og erfaringer om digitale løsninger og kunstig intelligens med fokus på ældrepleje.

Hvorfor deltage i netværket?

Det grænseoverskridende netværkssamarbejde identificerer aktuelle, presserende og potentielle fremtidige behov og udfordringer i forbindelse med digitalisering af ældrepleje med henblik på at øge kvaliteten i plejen. Samtidig giver Care-AI netværket mulighed for at styrke partnerskaber og udvikle nye projektideer for behovsdrevne AI-løsninger.

Målet er at skabe fundamentet og projektideen til et fyrtårnsprojekt, som udbygger det innovative dansk-tyske samarbejde og øger den internationale bevidsthed om aktuelle og kommende behov og udfordringer i ældreplejesektoren, som kan imødekommes ved at bruge AI.

Hvem henvender netværket sig til?

Care-AI henvender sig til ældrepleje-organisationer, virksomheder, som arbejder med kunstig intelligens og digitale løsninger, samt forskningsinstitutioner med erfaring og kendskab til kravene til fremtidens ældreplejesektor.

Hvad får du ud af netværket?

Kom i kontakt med og bliv inspireret af væsentlige aktører inden for AI og ældrepleje og få indsigt i fælles behov og udfordringer i forbindelse med digitalisering i ældreplejen. Udbyg din viden om muligheder og udfordringer ved grænseoverskridende samarbejde og forstå forskellige strukturer, strategier og arbejdsmetoder i Tyskland og Danmark.

Temaer i netværket

 • 4 netværkspartner workshops, som identificerer fælles fremtidige behov, udfordringer og use cases
 • 9 arbejdsgruppemøder, som analyserer data og viden fra workshops og udvikler ideen til et Care-AI fyrtårnsprojekt
 • 1 konference, hvor resultaterne fra workshops og arbejdsgruppemøder præsenteres

Hvor tit mødes vi?

Vi mødes 4 gange årligt.

Hvem deltager i netværket?

 • University College Absalon (lead-partner)
 • Danish Life Science Cluster
 • DiWISH Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein
 • Kiel University of Applied Sciences
 • PCT digital GmbH

Sådan kommer du med i Netværket

Det er gratis at deltage. Kontakt os hvis du ønsker at være med i netværket. Der bliver sendt separat invitation til hvert enkelt møde.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster