Netværk for grøn omstilling

grøn plante i lyspære

Grøn omstilling bliver ofte kun ved snakken. Implementering af grøn omstilling er en svær disciplin, som udfordrer mange. Intentionerne er gode, men hvordan omsættes de til konkret handling, så Danmark praktiserer grøn omstillingen i stedet for blot at tale om den?

Hvorfor deltage i netværket?

Netværk for grøn omstilling identificerer udfordringer ved den grønne transformation og tanker bliver omsat til konkrete handlinger. I netværket drøfter vi, hvordan man praktiserer bæredygtighed, således at grøn omstilling udleves i stedet for blot at omtales.

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket er målrettet offentlige og private aktører, som arbejder med eller har interesse i viden om grøn omstilling.

Hvad får du ud af netværket?

• Viden
• Erfaringer
• Redskaber
• Netværk og sparring

Temaer i netværket

• Udfordringer ved implementering af grøn omstilling inden for digitale løsninger, life science og velfærdsteknologi
• Hvad det vil sige at praktisere bæredygtighed i sin virksomhed, kommune, region eller videninstitution?
• Brugerdreven innovation som redskab til grøn omstilling

Hvor tit mødes vi?

4 gange årligt enten online eller fysisk.

Hvem deltager i netværket?

Netværket henvender sig til beslutningstagere, projektledere, konsulenter, ledere, udviklere, kommuner, virksomheder, videninstitutioner, regioner og ministerier.

Sådan kommer du med i netværket

Kontakt os, hvis du ønsker at være med i netværket. Det bliver sendt en separat invitation til hvert netværksmøde.

Vi mødes næste gang

Online – 22. december: Sådan netværker du effektivt online

Netværk om grøn omstilling er et temanetværk i Danish Life Science Cluster. Se vores tre typer af netværk her.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster