Netværket Care@home – mod et bæredygtigt sundhedsvæsen

Bliv en del af Care@home-netværket og få den nyeste viden om sundhedstilbud tæt på hjemmet. Lær om best practice inden for nærsundhed fra danske og internationale eksperter. Få kendskab til de nyeste løsninger på markedet og vær med til at forme rammerne for fremtidens nære og bæredygtige sundhedsvæsen.

Hvorfor deltage i netværket?

Som fremtiden ser ud med flere ældre, flere kronikere og færre i den arbejdsdygtige alder, bliver vi nødt til at gentænke sundhedsvæsenet, som det ser ud i dag.

Og vi skal i gang nu!

Hjemmebehandling som borgernært sundhedstilbud bliver en forudsætning for udviklingen af et bæredygtigt sundhedsvæsen:

  1. Det imødekommer de borgere, der bor langt fra, hvor sundhedstjenesterne sædvanligvis tilbydes (lægeklinik, sygehus, osv.)
  2. Det kan potentielt spare sundhedsvæsenet ressourcer gennem rettidig forebyggelse og hurtigt diagnosticering og behandling.
  3. Det kan hurtigt påvise værdien af datadreven sundhedsteknologi gennem eks. selvmonitorering og dermed modne den virtuelle del af fremtidens sundhedsvæsen.
  4. Det kan inspirere til nye innovative løsninger, der kan løfte velfærden og sundhedsvæsenets ydelser for os alle.

Et bæredygtigt sundhedsvæsen former vi ikke alene. Det gør vi i fællesskab. Vi har brug for den nyeste viden, de skæveste ideer og en grundlæggende nysgerrighed for et bæredygtigt sundhedsvæsen med borgeren i centrum.

Hvad formålet med netværket?

Formålet med netværket Care@home er:

  • At formidle state of the art-viden om bl.a. home care, sundhedsdata, digitalisering og lovgivningen fra eksperter her i landet og internationalt.
  • På baggrund af den opsamlede viden i netværket at udvikle og igangsætte konkrete projekter, der kan bane vejen for fremtidens bæredygtige og borgernære sundhedstilbud – for både borgere, fagprofessionelle og samfundet.

Temaer i netværket

Netværket vil i 2023 have fokus på disse temaer:

1. Sygdom og health literacy: Hvordan klæder man borgerne på til eks. selvmonitorering?

2. AI, data og GDPR: Hvordan kan AI blive en hjælp uden at krænke borgernes privatliv?

3. Sundhed, data og lovgivningen: Hvordan håndterer vi den øgede brug af sundhedsdata inden for lovens rammer?

4. Uddannelser og digitalisering: Hvordan sikrer vi, at sundhedsuddannelserne kan følge med den teknologiske udvikling og uddanne fagprofessionelle til et mere og mere digitaliseret sundhedsvæsen?

Hvem står bag netværket?

FIERS

Region Sjælland

Danish Life Science Cluster

Sådan kommer du med i netværket

Kontakt os, hvis du ønsker at være med i netværket. Som deltager får du tilsendt en separat invitation til hvert netværksmøde.

Netværk om care@home er et udviklingsnetværk i Danish Life Science Cluster. Se vores tre typer af netværk her.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster