Netværk for nærsundhedstilbud – Care@home

Hvilke muligheder har patienter og borgere for at modtage sundhedstjenester tæt på hjemmet? Deltag i dette netværk og mød eksperter inden for forskellige former for hjemmediagnosticering og -behandling. Få også patientgruppers og sundhedspersonales perspektiv på, hvordan markedet ser ud, og hvordan det kan ændre sig i fremtiden.

Hvorfor deltage i netværket?

Borgerne/patienternes behov ændrer sig, og det stiller nye krav til sundhedssektoren. Det er stadig vigtigere at møde patienter/borger der, hvor de befinder sig og med fokus på deres behov. Et nærsundhedstilbud vil skabe tryghed og sikkerhed for borgere, da de vil have mulighed for at modtage sundhedstjenester tæt på hjemmet.

Dette vil særligt være en fordel for borgere, der bor langt fra der, hvor sundhedstjenesterne sædvanligvis tilbydes (lægeklinik, sygehus, osv.). Og set fra et samfundsmæssigt synspunkt er dette en nødvendighed.

Et nærsundhedstilbud vil ikke blot spare resurser ift. tilgængeligt personale, transportudgifter og -tid, det vil også være med til at inspirere til nye innovative løsninger, der kan løfte velfærden for os alle.

Hvad får du ud af netværket?

Ved at deltage i dette netværk får du mulighed for at videndele med eksperter inden for forskellige former for hjemmediagnosticering og -behandling. Du får også indblik i patientgruppers og sundhedspersonales perspektiv på, hvordan markedslandskabet er og hvordan dette kan ændre sig i fremtiden.

Konkrete eksempler er:

  • Adgang til testfaciliteter i et sygehusmiljø.
  • Mulighed for at samarbejde med patientgrupper i kliniske omgivelser.
  • Sparring med sundhedspersonale og andre netværksmedlemmer, der kan være med til at dele, definere behov og forbedre løsningen.
  • Uvurderlig adgang til data på forskningsområdet fra vidensinstitutioner.
  • Erfaringsudveksling og præsentation af løsninger i samarbejde med virksomheder.

Temaer i netværket

2022: Største udfordringer på sygehuse med de mest udsatte/påvirkede borgergrupper

  • Oplæg fra fagpersonen fra sygehuset.
  • Forskningsbaseret oplæg.
  • Oplæg fra virksomhed med erfaring på området.

Hvor tit mødes vi?

Netværket afholder 4 årlige møder – både fysisk og virtuelt.

Netværket er nationalt, men med base ved Nykøbing Falster Sygehus.

I særlige tilfælde kan møderne holdes online eller på andre placeringer.

Tidligere netværksmøder:

Sådan kommer du med i netværket

Kontakt os, hvis du ønsker at være med i netværket. Som deltager får du tilsendt en separat invitation til hvert netværksmøde.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster