Regionalt innovationsnetværk – Life Science Nord

Søger du som startup eller SMV et større regionalt og nationalt netværk, hvor du kan arbejde målrettet med konkrete udfordringer og problemstillinger? Vær med i det regionale innovationsnetværk Life Science Nord og lær mere om regionale initiativer, få mulighed for at byde ind med konkrete problemstillinger, som I ønsker at arbejde målrettet med, og mød andre virksomheder i din region og netværk.

 

Hvorfor deltage i netværket?

Uden specialiseret, kompetent arbejdskraft er det svært at udvikle konkurrencedygtige produkter eller løsninger, der matcher behovene og udfordringerne hos hospitalerne eller kommunerne, der skal købe og anvende velfærdsteknologiske løsninger eller services.

Det er også afgørende, at der er tilstrækkeligt arbejdskraft til rådighed for private virksomheder efter endt uddannelse i nærområdet.

Omvendt er det lige så relevant for uddannelsesinstitutionerne at holde sig ajour med den virkelighed, de studerende møder, når de skal ud på arbejdsmarkedet.

  • Hvordan skabes der den bedste kobling mellem uddannelse og det første job i en virksomhed, så de dygtige kandidaters kompetencer kan blive omsat i produktudviklingen?
  • Hvordan skaber vi bedre forudsætninger for, at kandidaterne bliver i nærområdets virksomheder og ikke søger væk?Med dette netværk får du mulighed for aktivt at anvende dine nye redskaber og viden i din egen virksomhed.

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket er primært målrettet virksomheder, som ønsker at arbejde med og få redskaber og input til den gode rekruttering samt fastholdelse af dygtige medarbejdere for, at fremtidssikre virksomhedens vækstpotentiale.

Der vil løbende blive inddraget offentlige aktører, som bidrager til sparring og videndeling.

Hvad får du ud af netværket?

  • Mulighed for at inddrage de nye redskaber og input i din egen virksomhed.
  • Sparring og videndeling på konkrete tematikker
  • Kendskab til andre lokale virksomheder og offentlige aktører
  • Faglige oplæg fra offentlige og private aktører

Hvor tit mødes vi?

Netværket mødes ca. én gang i kvartalet. Parallelt med dette, arbejder virksomhederne målrettet med de redskaber og input ude i deres egne virksomheder.

Hvem deltager i netværket?

Netværket er primært målrettet virksomheder, som ønsker at arbejde med og få redskaber og input til den gode rekruttering samt fastholdelse af dygtige medarbejdere for, at fremtidssikre virksomhedens vækstpotentiale.
Der vil løbende blive inddraget offentlige aktører, som bidrager til sparring og videndeling.

Sådan kommer du med i netværket

Kontakt os, hvis du ønsker at være med i netværket. Netværksdeltagere får tilsendt en invitation til hvert netværksmøde.

Registrering af timer

Når du deltager i dette netværk, vil din tid blive brugt som medfinansiering til projektet, Innovationskraft: Life Science og velfærdsteknologi (RFPRO-22-0042) til en timepris på 373 kr. Vi beder dig registrerer dine timer umiddelbart efter eventet. Er du fra en virksomhed, beder vi dig underskrive en de minimis-erklæring, SMV-erklæring og en partnererklæring inden du deltager på eventet.

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster