• Kontakt
 • Tilmeld nyhedsbrev
 • Dansk Google EN
  Google translate
Dansk Google EN
Google translate

Tysk sundhedsnetværk

Tysk sundhedsnetværk sikrer videndeling mellem danske virksomheder, der er godt på vej ind på det tyske marked. Her får du adgang til den seneste viden og mulighed for at drøfte erfaringer med andre virksomheder.

Hvorfor deltage i netværket?

Det tyske marked for digital sundhed er for alvor i bevægelse. En lang række reformer er blevet gennemført, og store investeringspuljer er blevet bevilget for at drive digitalisering ind i sundheds- og plejesektoren. Dette betyder også at erfaringskurven er stejl i Tyskland, og at markedet for digital sundhed er i konstant forandring. Tysk sundhedsnetværk sikrer videndeling mellem danske virksomheder, der er godt på vej ind på det tyske marked.

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket henvender sig til virksomheder indenfor digital sundhed, der har afsat et væsentligt budget til at komme ind på det tyske marked, eller måske allerede har løsninger i drift dernede.

Hvad får du ud af netværket?

Virksomheder får adgang til den senest viden om det tyske marked samt erfaringsdeling med andre virksomheder, der står med samme udfordringer.

Temaer i netværket  

Netværkets medlemmer er selv med til at bestemme, hvilke temaer, der sættes fokus på.

Hvor tit mødes vi?

Vi mødes 6 gange årligt. 4 fysiske møder og 2 virtuelle.

Et advisory board, valgt på netværks-kick-off den 30. november 2021, sikrer relevansen af de oplæg og temaer, der kommer på møderne.

Hvem deltager i netværket?

 • Private virksomheder
 • Eksportansvarlige
 • Ledere / CEO

Sådan kommer du med i netværket

Kontakt os, hvis du ønsker at være med i netværket. Det bliver sendt en separat invitation til hvert netværksmøde.

Vi mødes næste gang

1. februar 2022: Hos IBG Proreact i København

Kommede mødedatoer:

 • april 2022: Visikon, København
 • 8. juni 2022: Digitalt møde
 • 10. august 2022: Digirehab, Viborg
 • 5. oktober 2022: Vært p.t. ikke fastlagt
 • 14. december 2022 Digitalt møde

Netværksdeltagere får tilsendt en invitation til hvert møde på mail.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster