Ny model skal beregne klimaaftrykket af lægemidler – værktøj skal støtte valg af miljøvenlig medicin

Grøn omstilling og bæredygtighed har stort fokus i produktionen af medicin. Men der mangler viden om bæredygtigheden i brugerfasen og ikke mindst om, hvad der sker med medicinen efter brug. Det viser et nyt projekt, som udvikler et værktøj til beslutningsstøtte i forbindelse med brugen af klimavenlig medicin.

På nationalt plan udleder sundhedssektoren i Danmark mere end seks procent af den samlede mængde drivhusgasser. Brugen af lægemidler har vist sig at være ansvarlig for op til omkring 30 procent af dette aftryk. Farmaceutiske produkter kan både påvirke klimaet negativt under produktionen og i brugs- og efterbrugsfasen.

Mens der findes værdifuld viden om, hvordan produktionen af lægemidler påvirker miljøet, så mangler der data om, hvilket aftryk medicinen sætter på miljøet, når det har forladt fabrikken.

Derfor skal et nyt projekt i Danish Life Science Cluster nu udvikle en model, der kan beregne klimaaftrykket for lægemidler. Projektet skal bl.a. indsamle viden, der kan understøtte prioriteringen af ​​lægemidler baseret på klimapåvirkning.

– Der er brug for fokus på dette område. Målet med projektet er at indsamle konkret viden, der kan give den farmaceutiske industri viden, som kan komme klimaet til gavn – også i brugsfasen og efter brugen – når de designer og markedsfører nye lægemidler, fortæller Samaneh Fayyaz, projektleder og postdoc inden for Life Cycle Engineering på Syddansk Universitet.

Projekt skal beregne klimafodaftryk

Projektet Green Drugs er et samarbejde i Danish Life Science Cluster mellem Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet samt virksomhederne QNTM Labs og Orifarm A/S.

Projektet skal indsamle data fra industrien, hospitaler og patientbehandlinger mv., der viser, hvordan lægemidler påvirker klimaet.

Disse data vil gøre det muligt at udvikle en model, som kan beregne klimafodaftrykket for almindeligt anvendte lægemidler.

Se hvilke andre projekter i Danish Life Science Cluster, der er støttet af UFS

Data skal danne base for ny model til beslutningsstøtte

Samaneh Fayyaz er godt i gang med at samle data og litteratur til brug for den nye vurdering af lægemidlers livscyklus. Det overrasker hende, at der er en så stor mangel på viden om, hvilket klimaaftryk, lægemidlerne efterlader, når de anvendes og senere bortskaffes eller destrueres.

– Der er tydeligvis behov for viden og opmærksomhed på miljøbelastningen i hele lægemidlets levetid. Håbet er, at vi i projektet kan være med til at skabe en model, som kan fungere som beslutningsstøtte i forbindelse med brugen af ​​klimavenlig medicin til gavn for patienter, borgere og miljøet, fortæller Samaneh Fayyaz.

Regioner ønsker at reducere med på 75 procent

Visse terapeutiske lægemidler, som anæstesigasser, fungerer som potente drivhusgasser, når de frigives under brug, mens andre bidrager til klimaændringer gennem energiintensive produktionsprocesser eller forsyningskæder.

Danske Regioner har i denne sammenhæng udarbejdet strategier for mere grønne hospitaler. Et konkret mål her er, at regionerne ønsker at opnå en samlet regional reduktion af drivhusgasudledningerne på 75 procent på 12 år (2018–2030).

Vi har ikke råd til at lade være

Morten Birkved, professor på Syddansk Universitet er ledende projektleder på Green Drugs. Han siger:

– Vi har ikke råd til, set både økonomisk og i et klimaperspektiv, at Klimaloven og klimaomstillingen af sundhedssektoren ikke tænkes ind i den fremtidige struktur af sundhedssektoren. Det gælder både lige fra produktionen og distributionen til forbrug, bortskaffelsen og oprydningen efter lægemidler i naturen.

Læs mere: Forskere: Klimaaftrykket fra lægemidler udgør en overset samfundsmæssig hovedpine– debatindlæg bragt i Altinget, aug. 2023 af Morten Birkved, Sidsel Arnspang og Sebastian Mernild, hhv. professor MSO, Syddansk Universitet, læge og ph.d., Odense Universitetshospital og ph.d. og dr. scient, Syddansk Universitet.

Projektet Green Drugs er støttet er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

For mere information

Projektleder

Freja Bertelsen

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 2494 0183