Tre nye redskaber til udvikling af digitale kompetencer og succesfuld implementering

Digitale kompetencer og succesfuld implementering sundhedsprofessionelle

Implementering af teknologi har fyldt meget de seneste år i kommuner, på hospitaler og blandt virksomheder. Men ingen succes med implementering uden træning og udvikling af digitale kompetencer hos de sundhedsprofessionelle. Det europæiske samarbejde, DISH, har udviklet tre nye redskaber, som understøtter netop (succesfuld) implementering.

Hvordan lykkes du med udvikling af digitale og innovative kompetencer, og hvordan understøtter du implementering af teknologi i sundhedsvæsenet?

I knap fire år har Sygehus Sønderjylland, University College Lillebælt, Syddansk EU-kontor og Danish Life Science Cluster samarbejdet i det europæiske DISH-projekt (Digital Innovation Skills in Health). Resultatet af projektet og samarbejdet mellem alle partnerne (fem triple-helix økosystemer fra forskellige regioner i Europa) er tre nye redskaber.

Karen Lindegaard, seniorkonsulent og projektleder i Danish Life Science Cluster, gør foreløbigt status over projektet og læringen undervejs:

– Det har været en overraskelse, at der på tværs af Europa stadigt synes at være meget mere fokus på teknologi og træning end på den organisatoriske forandring. Den forandring, der skal til for at sikre, at teknologien faktisk kommer til at skabe den værdi, man forventer.

– Det er symptomatisk, at man ikke afsætter de fornødne ressourcer (persontimer) til at planlægge og forberede organisationen ordentligt. Et konkret eksempel: Man sender en større gruppe medarbejdere til træning, og når de så kommer hjem og skal bruge teknologien, er den ikke til stede, eller interface er opdateret, så de ikke kan genkende det, de har lært.

– Det er derfor meget sandsynligt, at medarbejderne skal trænes igen, hvilket skaber en stor ekstra omkostning. Så her gælder 80/20- reglen stadigt. 80 procent af implementering handler om organisationens forandring og forandringsledelse – 20 procent om teknologien. Det er spændende at følge, hvornår organisationerne erkender dette og afsætter de fornødne ressourcer til forandringsledelse, siger Karen Lindegaard.

Læs om: DISH-projektet (Digital Innovation Skills Helix in Health)

Tre redskaber, som understøtter implementering

Redskaberne, som er udviklet i projektet, tager udgangspunkt i en holistisk tilgang til digital kompetenceudvikling af de sundhedsprofessionelle. Målet er, at medarbejderne opnår de rette kompetencer med henblik på at fremme succesfuld implementering af teknologi i sundhedsvæsenet.

  1. Planlægningsværktøjet samler den rette tværsektorielle gruppe af mennesker involveret i implementeringen af en ny teknologi. Her spiller ledelse og IT-specialisterne en central rolle, men også repræsentanter fra faggrupper er centrale for at sikre optagelsen af teknologien i den daglige drift.
  2. Færdighedstræningen tager udgangspunkt i, at man planlægger og afholder selve træningen, enten i simulationsfaciliteter eller direkte ude i den kliniske hverdag. Her spiller de sundhedsprofessionelle partnere en særlig rolle.
  3. Kompetencevurderingsredskabet er udviklet af uddannelsesinstitutionerne og er centralt ift. at planlægge vurdering og evt. anerkendelse af de opnåede kompetencer efter træningen.

Redskaberne har været testet gennem 2020 og 2021 af 600 fagprofessionelle. Forskningsresultater forventes offentliggjort i løbet at foråret 2022. (Link til kilde)

Få inspiration til udvikling af digitale og innovative kompetencer i sundhedssektoren

Vil du vide mere om redskaberne, så kan du deltage gratis på digital workshop “Digitale kompetencer og succesfuld implementering” den 9. februar fra kl 10-12.

Tilmeld dig gratis workshop 

Du kan også læse mere om, hvordan du sikrer succesfuld implementering af teknologi i artikelserien bestående af otte artikler:

Læs om: Sådan forbereder du implementering af ny teknologi i sundheds- og plejesektoren (artikelserie)

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931