Virksomheder: Vi får indflydelse, når vi engagerer os i klyngens netværk og aktiviteter

Alle medlemmer af Danish Life Science Cluster kan få indflydelse på de aktiviteter, vi tilbyder. Mød her tre repræsentanter fra medlemsvirksomheder, som alle har engageret sig i et fagligt netværk. Det giver værdi for vores virksomhed, fordi vi kan sætte vores præg på temaer og dagsordener, og vi får værdifulde kontakter, lyder det.

Hvis du vil være med til at bestemme, skal du bare række hånden op!

Sådan er præmissen i Danish Life Science Cluster. Klyngen er nemlig en medlemsforening, og det betyder bl.a., at alle medlemmer kan være med til at præge aktiviteterne.

Og alle erfaringer viser, at dem der er med til at tegne retningen, også er dem, der får mest ud af at være en del af den nationale life science-klynge.

Det fortæller bl.a. Hanne Hansen-Nord, produktchef i Specific Care, som har været med – og været aktiv – i Danish Life Science Cluster fra begyndelsen for tre år siden.

– Det er hårdt at være leverandør til den danske offentlige sundhedssektor – derfor skal vi stå sammen, mener Hanne Hansen-Nord, produktchef i Specific Care.

– Som leverandør af sundhedsteknologi møder man en række udfordringer, når man ønsker at afsætte sine løsninger til kommuner og hospitaler. Et enkelt firma kan ikke fjerne barriererne og bane vejen til markedet alene, men hvis vi står sammen og sætter vores behov på dagsordenen, kan vi komme tættere på vores kunder, erfarer Hanne Hansen-Nord.

Hun har været medskaber af en række aktiviteter i Danish Life Science Cluster og sidder bl.a. i advisory boardet i Netværk om medicinhåndtering.

Hvad opnår virksomhederne ved at engagere sig i advisory boardet i Netværk om medicinhåndtering?

En rundspørge viser dette:

  • Kendskab til kommunernes behov og udfordringer
  • Mulighed for at være med til at sætte dagsorden til møderne
  • Viden om forskelle hos kommunerne
  • Nem adgang til eksisterende kunder med mulighed for hurtig feedback
  • Mulighed for at bevare kommunernes spørgsmål i et uformelt miljø
  • Personlige kontakter

Virksomheder får viden til at møde kommunernes behov

Dorte Fabricius, National Sales Manager i Evondos, er også en del af advisory boardet i Netværk om medicinhåndtering. Hun bruger det tætte samarbejde med kommuner til at blive klogere på deres behov.

National Sales Manager i Evondos, Dorte Fabricius: Vi er nødt til at kende kommunerne godt for at kunne møde deres behov.

– Det kan være kompliceret at samarbejde med de 98 danske kommuner, fordi de sjældent arbejder ens. Derfor er det vigtigt for os som leverandører at holde tæt kontakt, så vi kender de kommunale medarbejderes udfordringer og ønsker. Ofte får vi læringer med hjem fra netværksmøderne, som vi kan bruge til at blive bedre til at møde kommunernes behov, fortæller Dorte Fabricius.

Arbejder for fælles standard

Selvom Johnny Andersen, CMO, Medimi A/B, har arbejdet med håndtering af medicin i syv år, bliver han stadig overrasket over, hvor forskelligt kommunerne arbejder.

Johnny Andersen, CMO, Medimi A/B, er også en del af advisory boardet i Netværk om medicinhåndtering i Danish Life Science Cluster.

Hans håb er, at der på et tidspunkt kan etableres en fælles national standard for medicinhåndtering. At erfaringerne kan samles på tværs af kommuner, så man kan opstille best practices eller en dansk drejebog for indkøb og implementering.

– Med puljen til styrkelse af implementering og skalering af velfærdsteknologi (læs mere her) er vi godt på vej. Jeg håber, at vi i regi af Danish Life Science Cluster kan være med til at samle viden og netværk, der kan spille ind til en kommende dansk standard for medicinhåndtering, siger Johnny Andersen.

Læs mere om Netværk om medicinhåndtering

Kom med til næste møde i Netværk om medicinhåndtering 17. september i København. Emnet bliver Screeningsværktøjer til medicintekonologiske løsninger.

Læs også: Implementering af nye løsninger tager tid – tålmodighed, motivation og øje for faglighed er det vigtigste

Læs også: Fælles kommunal koordinering kan sætte gang i implementeringen af nye velfærdsteknologierNetværk om medicinhåndtering er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Union.

For mere information

Community Manager

Lotte Aagard Kappel

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 2346 3260