• Kontakt
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Dansk Google EN
    Google translate
Dansk Google EN
Google translate

INNAXE (Inclusive & alligned INNovation Agendas across Europe)

INNAXE styrker forbindelsen og dialogen mellem Europæiske Life Science og Health Tech innovations økosystemer

Med INNAXE vil de 6 Life Science klynger i konsortiet adressere fragmenteringen og huller I innovationskapaciteten for bedre at kunne levere innovative effektive ydelser til deres medlemmer.
De deltagende klynger vil identificere udfordringer, “best practices” and aktiviteter der kan understøtte de ydelser der har størst effekt.

Med udviklingen af en fælles “action plan” vil INNAXE understøtte innovationskapaciteten gennem “interconnected, inclusive, sustainable, and competitive Life Sciences and Healthcare innovation ecosystems (across EU & Associated countries) – med andre ord et stærkt og systematisk klyngesamarbejde  om de store udfordringer i Europas sundhedssystemer.

De deltagende Klyngeorganisationer

Projektet #INNAXE er finansieret af Horizon Europe og koordineret af Biocat, BioRegion of Catalonia.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster