Startup medlemskab for virksomheder

Pris:   kr. 1.500 ekskl. moms


Startup medlemskabet giver adgang til:

Danish Life Science Clusters digitale medlemsforum CONNECT

  • funding muligheder
  • mulighed for sparring fra andre aktører
  • pitche en idé
  • etablere kontakter
  • oprettelse af events

Synlighed på hjemmeside og LinkedIn

Medlemsnyhedsbrev (med tilbud om events, udstillinger & seminarer)

Tidlig adgang til seminarer og udstillinger

Adgang til innovations-erhvervsnetværk

Hjælp til deltagelse i op til 1 projekt

  • Danish Life Science Cluster hjælper med at anbefale, matche og henvise til mulige projekter og samarbejdspartnere og/eller modellerer nye projekter

Startup-medlemmer har møde- og taleret – men IKKE stemmeret – på generalforsamlingen og kan IKKE opstille til bestyrelsen.

BEMÆRK! Hvis der ønskes deltagelse i fagligt netværk, kræver det et sølv-medlemskab


Hvem kan tegne et startup medlemskab?

Startup defineres som en virksomhed, der er under 6 år gammel (cvr. < 6 år) og max 9 ansatte


Kontingentet betales løbende for en periode på 12 måneder. Det er muligt at opgradere sit medlemskab, fx kræver det et sølv-medlemskab, hvis man ønsker deltagelse i et fagligt netværk. Medlemskabet fornyes automatisk ved periodens udløb, og opgraderes til et bronze-medlemskab, hvis betingelserne for startup ikke længere er opfyldt. Udmeldelse skal meddeles til sekretariatet senest tre måneder før medlemsperiodens udløb.

Sammenlign medlemskaber


FOR YDERLIGERE INFORMATION

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i at høre mere om dine muligheder som virksomhedsmedlem, kan du kontakte Jens Just

jj@danishlifesciencecluster.dk

+45 5151 0466