Hvordan bevarer vi den etiske ansvarlighed i arbejdet med AI? Etik-rapport 2022

Etik rapport 2022 – Danish Life Science Cluster har i samarbejde med Regionshospitalet Horsens udarbejdet en rapport om etisk ansvarlighed i AI-projekter. Rapporten præsenterer bl.a. et værktøj til håndtering af etiske dilemmaer, og den skal danne grundlag for udvikling af en guide til, hvordan man skaber en etisk forsvarlig udviklingsproces for AI-beslutningsstøtteværktøjer.