OPIguide – De 5 trin til OPI

De 5 trin til OPI

Idé
Opstart
Innovation
Markedsmodning
Implementering
OPI Guide

Offentlig-Privat Innovation (OPI) er en samarbejdsform til at udvikle nye innovative løsninger til den offentlige sektor. I et OPI-samarbejde indgår en offentlig organisation, der står med en udfordring, og en virksomhed, der har kompetencerne til at udvikle løsningen. Sammen udvikler parterne nye løsninger og inddrager undervejs både personale og borgere.

Et OPI-samarbejde kan inddeles i 5 faser: 1) Idé, 2) Opstart, 3) Innovation, 4) Markedsmodning og 5) Implementering. Du kan læse mere om de 5 faser herunder, og finde værktøjer og cases målrettet om du kommer fra en virksomhed, en offentlig organisation eller en videninstitution. 

Vælg en fase og hent ny inspiration og viden til dit OPI-samarbejde!

1 2 3 4 5
1

Idé

"Drop ”sådan plejer vi at gøre” – mød OPI samarbejdet med et åbent og nysgerrigt sind"

Kortlæg udfordringen, som den offentlige organisation står med: Hvad er behovet? Hvem er målgruppen? Er der andre, der har behovet, og findes der allerede løsninger på markedet, som dækker det?

Udvælg den idé med største potentiale og definer idéens værdi for borgerne, personalet og virksomheden. Overvej hvilke partnere og kompetencer, der er brug for. Skab fra start forståelse for fælles og individuelle behov og mål med OPI-samarbejdet.

Se eller gense webinaret: Når designtænkning skaber god offentlig privat innovation

Idé

Virksomhed

 • Vær sikker på, at der ikke allerede findes produkter på markedet, som opfylder behovet.
 • Tag en pejling af markedets størrelse og konkurrenterne i markedet.
 • Lav en foreløbig beregning – har produktet forretningspotentiale?
 • Vurder kritisk om andre har samme behov.

Offentlig

 • Få identificeret og afdækket de behov, som brugere og/eller personalet har.
 • Vær sikker på at ideen, der arbejdes med, matcher brugernes behov.
 • Udarbejd et estimat over, hvor mange brugere, der har samme udfordring.
 • Vær opmærksom på om der allerede findes egnede produkter, som kan indkøbes via udbud.
 • Inddrag indkøbsafdelingen – lav et realitetstjek af ideen.

Videninstitution

 • Indsaml viden om brugerens og eller personalets behov.
 • Find ud af, hvad der findes af viden om udfordringen.
2

Opstart

"Vær tolerant og dyrk forskelligheden. Det er drivkraften for samarbejde og innovation"

Sæt holdet og fastlæg rammerne for samarbejdet. Sørg for at få kontrakt på aftalerne. Formuler fælles mål og sørg for at afstemme forventninger til ambitionsniveau, tid, økonomi og roller.

Resultatet af et OPI-samarbejde er ofte ukendt fra start. Det er vigtigt at få projektorganisationen på plads og beslutte, hvordan OPI-forløbet skal finansieres.

Se eller gense oplæg fra OPI SUMMIT 2020: 7 gode tips til, hvordan du laver en god OPI-kontrakt 

Opstart

Offentlig

 • Husk at dokumentere den forgrundsviden, der skabes i projektet, i forhold til et senere udbud.
 • Vurder, om der skal behandles eller opbevares personoplysninger – udarbejd databehandleraftaler.
 • Sørg for, at projektet forankres hos de nødvendige offentlige institutioner og myndigheder.
 • Få afsat den nødvendige tid i projektet og få opbakning fra personale og ledelse.
 • Vær klar på egne behov og interesser.

Videninstitution

 • Indgå i projektet som projekt- eller procesleder.
 • Identificer og generer den viden, der er behov for.
3

Innovation

"Innovation er at vove at miste fodfæste for en stund, turde fejle, lære nyt og komme videre"

Innovation foregår typisk som en iterativ proces, hvor virksomhed, videninstitution og offentlig organisation sammen udvikler ideen til et koncept, derefter mock-up og så prototype. I processen inddrages borgere og personale og ideen testes og tilpasses ud fra den feedback, der opsamles undervejs.

Innovationsfasen er den mest omfattende og ressourcekrævende fase i OPI-forløbet. Det er derfor vigtigt at skabe en god innovationskultur, der tillader fejl og sikrer at viden inddrages og skaber læring.

Se eller gense webinaret: Hvordan inddrages brugerne i produktudviklingen?

Innovation
4

Markedsmodning

"Tag de sidste afgørende skridt inden løsningen kommer ud på markedet"

Udarbejd en markedsplan og forretningsmodel. Afklar, hvordan det nationale og internationale marked ser ud, hvilke konkurrenter der er, og hvem der er aftager? Hvordan kommer løsningen på markedet og bliver en succes – og imødekommer behov fra det offentlige? Hvordan skal løsningen sælges?

Åbn markedet og øg kendskabet til løsningen – fx ved at teste løsningen blandt mange forskellige potentielle kunder og brugere. Husk at sikre kapital, ressourcer og kompetencer til at tilpasse og validere løsningen. Skab dokumentation for løsningens effekter og gevinster. Sørg for, at løsningen lever op til krav og standarder og er endeligt klar til salg og udbud.

Se eller gense webinaret: Veje til markedet og erfaringer med udbud

Markedsmodning
5

Implementering

"Stå sammen og find vejen til succesfuld implementering"

Løsningen skal implementeres og tages i brug for at blive en succes. Udarbejd en plan for, hvordan implementeringen skal foregå – hvad er målet, hvem gør hvad, hvornår og hvordan? Egentlige gevinster opnås ofte først ved ændring i den offentlige organisation, kultur og arbejdsgange. Noget medarbejdere skal motiveres og støttes i.

I implementeringsfasen kan virksomheden levere en viden om produktet, der kan give personalet en oplevelse af tryghed. I samarbejde med den offentlige organisation kan virksomheden få dokumentation og gode referencer til det videre markedsførings- og salgsarbejde. Virksomheden kan også få indsigt i nødvendige produkttilpasninger eller nye ideer til produkter eller services.

Se eller gense webinaret: En virksomheds erfaringer med implementering og skalering

Implementering

Offentlig

 • Udarbejd en implementeringsplan med mål, opgaver, medarbejdere, tidslinje og opfølgning.
 • Sørg for, at der er opbakning fra ledelsen – det er er vigtigt for at implementering lykkes.
 • Vurder behovet for og sæt tid og midler af til at uddanne brugere og personale.
 • Overvej, hvordan I kan opsamle og dele viden og erfaringer på tværs af medarbejdergruppen.
 • Overvej, om det strategisk giver mening at arbejde videre med projektets leverandører om udvikling af flere produkter, så I kan løse flere velfærdsudfordringer.