Miniguide til implementering

Implementering af sundheds- og velfærdsteknologi er ikke en nem opgave. Her får du en miniguide med 8 domæner, der sikrer dig succes med implementering af ny teknologi i sundheds- og plejesektoren.

20. december 2020 | Leveret af: Danish Life Science Cluster

Guiden består af 8 trin, som skal ses som domæner, der tematisk samler de mange udfordringer, der opstår i forbindelse med implementering. Du får mest ud af at bruge guiden, hvis du springer frem og tilbage mellem domænerne, efterhånden som processen forløber, forandringen iværksættes, og du bliver klogere og opdager nye udfordringer og behov.

Hvert af de 8 domæner indeholder en række udfordringer, du skal forholde dig til. Men de er alle til inspiration. Hver implementeringsproces er unik, og du skal medtage netop de udfordringer, som er relevant, for det du implementerer.

Herunder får du en kort introduktion til de 8 domæner.

1. Forbered implementering af (ny) teknologi

Hvem skal planlægge, følge og lede implementeringsprocessen? Hvem er de vigtigste aktører, der skal inddrages i processen?

2. Sørg for at den nye teknologi skaber værdi

Hvorfor implementerer vi en teknologi? Og hvordan sørger vi løbende for, at teknologien skaber de forventede fordele og den forventede værdi?

3. Planlæg, følg og led implementeringsprocessen

Hvilke aktiviteter er afgørende for en succesfuld implementering? Og hvordan sikrer du, at disse aktiviteter inkluderes i implementeringsprocessen?

4. Sammensæt dit team af nøglepersoner

Hvilke medarbejdere er afgørende for en succesfuld implementering? – Og hvordan og hvornår skal de inkluderes i implementeringsprocessen?

5. Sæt rammerne for dit team

Hvilke ressourcer skal der sættes af for at sikre en succesfuld implementering? Og hvordan og hvornår skal de inkluderes i implementeringsprocessen?

6. Vær (fortsat) nysgerrig på den implementerede teknologi

Hvordan sikrer man fortsat brug af en ny teknologi? Og hvad kan man gøre for at fremme en undersøgende adfærd blandt medarbejderne der fører til udvidet brug af teknologien?

7. Samarbejd på tværs af professioner

Hvem skal være med i implementeringsteamet? Og hvordan skal de arbejde og kommunikere sammen?

8. Evaluer implementeringsprocessen og organisering

Hvordan kan du evaluere implementeringen? Og hvordan kan implementeringsprocessen evalueres i sin helhed? Hvordan evalueres det arbejde implementeringsteamet har lavet?

Hvem er målgruppen?

Værktøjet henvender sig til offentlige implementeringsansvarlige og konsulenter samt private konsulenter og produktleverandører.

Hvem har udarbejdet guiden?

Guiden er udviklet i det internationale projekt DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health). Projektet sætter fokus på de manglende kompetencer, der er hos sundhedsprofessionelle, i forhold til anvendelse af de mange digitale løsninger, som kontinuerligt introduceres i sundhedsvæsenet.

Hvad koster det at bruge værktøjet?

Det er gratis at bruge guiden.

Gå til værktøj

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster