En go-to-guide til implementering af velfærdsteknologi

Hvordan samarbejder virksomheder og fagpersonale bedst om implementeringen af velfærdsteknologi til borgere med demens? Guiden ‘Go-to-guide for your implementation journey’ giver håndgribelige råd og fremstiller på overskueligvis særlige opmærksomhedspunkter til hhv. den private og offentlige part.

11. februar 2019 | Leveret af: Syddansk Sundhedsinnovation

Der er udviklet mange velfærdsteknologier, og udfordringen består nu i at sætte dem i spil i hverdagen til gavn for både borgere og fagpersonale. For at imødekomme denne udfordring har Syddansk Sundhedsinnovation udarbejdet guiden ”A Go-to-guide for your implementation journey”.

Guiden tager dig gennem syv trin; fra definering af fælles vision til implementering og afsluttende evaluering. Til hvert af de syv trin finder du gode råd til hhv. den private og offentlige part. Der er gjort meget ud af, at rådene på en og samme tid tager højde for den kompleksitet, der er ved implementering af velfærdsteknologi. Rådene er simple og lette at gå til.

Hvem er målgruppen?

Værktøjet henvender sig til ledere, fagmedarbejdere og virksomheder, og kan anvendes i forbindelse med implementering af velfærdsteknologi generelt – og ikke udelukkende til velfærdsteknologi til borgere med demens.

Hvad koster det at bruge værktøjet?

Værktøjet er gratis og ligger frit tilgængeligt – dog kun på engelsk.

Hent Go-to-guide for your implementation journey

Læs mere på www.syddansksundhedsinnovation.dk.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster