• Kontakt
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Dansk Google EN
    Google translate
Dansk Google EN
Google translate

Medlemsfordele

Danish Life Science Cluster er for alle, som har interesse inden for life science og velfærdsteknologi. Som medlem får du adgang til et stort netværk af virksomheder, videninstitutioner, kommuner, regioner, interesseorganisationer og offentlige myndigheder inden for området.

Et medlemsskab af Danish Life Science Cluster giver dig adgang til vores mange aktiviteter, som overordnet kan inddeles i seks kategorier:

Deltagelse i innovationsprojekter
Netværk på tværs
Arrangementer
Videndeling og adgang til forskning
Sparring og match til samarbejde
Internationalisering

 


INNOVATION

Deltagelse i innovationsprojekter

I Danish Life Science Cluster arbejder vi sammen med private virksomheder, hospitaler, kommuner og videninstitutioner i en lang række innovationsprojekter – både små og store.

I alle projekterne skaber vi i tætte tværsektorielle samarbejder, nye koncepter, løsninger og produkter, der gør gavn i sundhedsvæsenet og skaber vækstmuligheder, både nationalt og internationalt, for de deltagende virksomheder.

Danish Life Science Cluster er p.t. projektledere på bl.a hele Circular Co-Creation programmet med +18 innovationsprojekter samt en række nationale signaturprojekter:

Vil du høre mere om, hvordan vi konkret arbejder med vores innovationsprojekter, så tag fat i projektleder Majbritt Aagaard, ma@danishlifesciencecluster.dk, +45 2812 0555.

Se vores innovationsprojekter

 


SAMARBEJDE

Netværk på tværs

Udvikling af produkter og løsninger inden for life science og velfærdsteknologi kræver en lang række af forskellige specifikke kompetencer. Derfor er én af hjørnestenene hos Danish Life Science Cluster at skabe rammerne for relevante netværk for vores medlemmer – uanset om du er virksomhed, ansat i sundhedsvæsenet eller i en videninstitution.

Videndeling på tværs er kodeordet. Vi ved af erfaring, at det er på tværs af fagligheder, at de rigtige produkter og løsninger til sundhedsvæsenet bliver skabt.

Som medlem har du mulighed for at deltage i forskellige faglige netværk, hvor du kan sparre med andre, udveksle erfaringer og tilegne dig ny viden om specifikke fagområder:

  • Netværk om videokonsultationer
  • Netværket WIPP-360
  • Netværk for mobilerobotter i sundhedssektoren
  • Netværk om digitale løsninger på psykiatriområdet
  • Netværk om FN’s verdensmål

Vil du høre mere om, hvordan vi konkret arbejder med netværk og netværksgrupper, så tag fat i chef for medlemsservice Krista Ebsen Blaabjerg, keb@danishlifesciencecluster.dk, +45 3139 7892.


VIDEN

Arrangementer

Uanset om du er ansat i en privat virksomhed, i sundhedsvæsenet eller i et sundhedsfagligt videnmiljø er det vigtigt at søge inspiration, få opbygget flere kompetencer, hente ny viden og skabe netværk på tværs.

Det har du som medlem mulighed for ved en lang række af forskellige online eller fysiske arrangementer, som afholdes af Danish Life Science Cluster.

Du kan blandt andet deltage på vores Masterclasses, hvor vi inviterer erfarne fagfolk, inspirerende videnpersoner samt nationale og internationale eksperter ind til at dele deres viden og erfaringer.

Vi inviterer også løbende til webinarer, workshops, dialogmøder og konferencer – både regionalt og nationalt. Som medlem kan du bidrage med din viden og erfaring. Du har også mulighed for at deltage i internationale viden- og udviklingsrejser.

Deltagerne på vores arrangementer tæller både virksomheder, kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner, patientforeninger og andre aktører. Så der er altid mulighed for at netværke på tværs.

I forbindelse med udvalgte faglige arrangementer sætter Danish Life Science Cluster også rammen for netværksmiddage for medlemmer med deltagelse fra både videninstitutioner, virksomheder og offentlige organisationer – såvel nationale som internationale.

Vil du høre mere om dine muligheder for at deltage i eller bidrage til arrangementer, så tag fat i chef for medlemsservice Krista Ebsen Blaabjerg, keb@danishlifesciencecluster.dk, +45 3139 7892.

Se vores arrangementer

 


VIDENBRO

Videndeling og adgang til forskning

Et af formålene med Danish Life Science Cluster er at skabe videnbro. Vi skaber rammerne for at ny viden og forskning fra universiteterne kommer ud at arbejde i virksomhederne – så der skabes innovative produkter til sundhedsvæsenet.

Nøglen til øget brug af forskningsbaseret viden i erhvervslivet, er det tætte og tværsektorielle innovationssamarbejde. Når det lykkes, skabes et kommercielt forspring såvel nationalt som internationalt for virksomhederne.

Dette arbejde er selve essensen af Danish Life Science Cluster, som vi understøtter via vores netværk, arrangementer og vores facilitering og projektledelse af innovationsprojekter.

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med videnbro og skaber videndeling mellem virksomheder, offentlige og videninstitutioner, så tag fat i Cluster Manager Jane Nøhr, jn@danishlifesciencecluster.dk, +45 5179 1790.


SUPPORT

Sparring og match til samarbejde

Hos Danish Life Science Cluster kan du få sparring på ideer, udviklingsprojekter, planer og udfordringer. Du har mulighed for at få kontakt til virksomheder, forskere, klinikere og plejepersonale med specifikke kompetencer. Vi har et stort netværk, kender vores medlemmer og kan guide dig i den retning, som hjælper dig.

Sparring kan f.eks. omhandle:
• Hvad har du brug for lige nu i din produktudvikling? Mere viden, andre kompetencer, nye samarbejdspartnere, mulighed for adgang til testfaciliteter eller måske markedsviden?
• Hvordan finder du de rigtige løsninger blandt de mange små og store udbydere indenfor life science og velfærdsteknologi?
• Hvordan finder du den rigtige indgang til et hospital eller en kommune?
• Har din uddannelses- eller forskningsinstitution brug for tættere samarbejde med udvalgte virksomheder eller offentlige organisationer?
• Egnede finansierings- og fundingmuligheder?
• Input til internationalt samarbejde og nye markeder?

Vi driver også OPIguide, som indeholder værktøjer og cases til innovationssamarbejde mellem virksomheder, offentlige parter og videninstitutioner.

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med med sparring og match, så tag fat i din regionale hub.

Kontakt din regionale hub, hvis du ønsker sparring og den rette kontakt

 


UDSYN

Internationalisering

Som start-up eller lille virksomhed kan det være vanskeligt at gå ind på et nyt eksportmarked.

Du kan som virksomhed gennem Danish Lifes Science Cluster få viden og netværk, der er bygget op over mange år inden for brancherne life science og velfærdsteknologi. Du kan deltage i internationale klyngesamarbejder, hvor din virksomhed får adgang til internationale samarbejdspartnere, videnrejser, innovationssamarbejder og netværk.

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med internationalisering, så tag fat i projektleder, Karen Lindegaard, karli@danishlifesciencecluster.dk, +45 2461 1931.


Ønsker du medlemsskab?

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i et medlemsskab, kan du kontakte Krista Ebsen Blaabjerg, keb@danishlifesciencecluster.dk, T. +45 3139 7892.

Hvad koster et medlemsskab af Danish Life Science Cluster?