Netværk på tværs

En hjørnesten hos Danish Life Science Cluster er at skabe rammerne for relevante netværk for vores medlemmer – uanset om du er virksomhed, ansat i sundhedsvæsenet eller i en videninstitution.

Udvikling af produkter og løsninger inden for life science og velfærdsteknologi kræver en lang række af forskellige specifikke kompetencer. Derfor er én af hjørnestenene hos os at skabe rammerne for relevante netværk for vores medlemmer – uanset om du er virksomhed, ansat i sundhedsvæsenet eller i en videninstitution.

Videndeling på tværs er kodeordet. Vi ved af erfaring, at det er på tværs af fagligheder, at de rigtige produkter og løsninger til sundhedsvæsenet bliver skabt.

Som medlem har du mulighed for at deltage i forskellige faglige netværk, hvor du kan sparre med andre, udveksle erfaringer og tilegne dig ny viden om specifikke fagområder.

Se og læs mere om de faglige netværksgrupper

Vil du høre mere om, hvordan vi konkret arbejder med netværk og netværksgrupper, så tag fat i Jens Just, jj@danishlifesciencecluster.dk, T. +45 5151 0466; eller Lotte Aagard Kappel, lok@danishlifesciencecluster.dk, T. +45 2346 3260.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster