Persondatapolitik for Danish Life Science Cluster

Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Danish Life Science Cluster indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, er medlem, indgår i samarbejder eller benytter vores hjemmeside.

Vores ydelser er rettet mod erhvervsdrivende. De oplysninger vi behandler omhandler derfor primært den virksomhed eller organisation, som du repræsenterer. Kontakter du os som privatperson, vil dine oplysninger blive behandlet i henhold til denne politik.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

1. Dataansvarlig

Danish Life Science Cluster er dataansvarlig for en række persondata. Det er bl.a. persondata, som vi modtager:

 • Når vi inviterer til events og arrangementer
 • I forbindelse med medlemsadministration
 • Via vores hjemmeside
 • Når vi kontaktes pr. e-mail, brev eller personligt ved f.eks. arrangementer
 • Fra vores deltagere i innovationssamarbejder/øvrige projekter

Danish Life Science Cluster håndterer personlige data efter den gældende lovgivning, og vi tilpasser løbende vores procedurer, så de opfylder EU-reglerne, som trådte i kraft d. 25. maj 2018 (GDPR).

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte mt@danishlifesciencecluster.dk.

2. Behandling af oplysninger

Danish Life Science Cluster indsamler og registrerer oplysninger om dig, med følgende formål:

 • Behandling af tilmeldinger til arrangementer og nyhedsbrev
 • Håndtering af medlemsskaber af Danish Life Science Cluster
 • Besvarelse af spørgsmål og øvrig kommunikation med os
 • Effektmåling af klyngeaktiviteter under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet samt styrelsernes udpegede uafhængige evaluatorer.
 • Fordi du er deltager i et innovationssamarbejde/projekt sammen med os
 • Når du repræsenterer en leverandør

Det er f.eks. oplysninger som navn, adresse, CPR-nr. og e-mail. De indsamlede oplysninger registreres i Danish Life Science Cluster med henblik på administration, rådgivning, analyse og eventuelt markedsføring.

 1. Særligt om personfølsomme oplysninger
  Har du oplysninger om personfølsomme oplysninger registreret hos Danish Life Science Cluster, vil disse oplysninger blive behandlet med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt.
 2. Brug af din e-mail
  Har du sagt ’ja’ til at modtage vores nyhedsbrev bruger Danish Life Science Cluster din e-mail til at sende dig nyheder og invitationer til arrangementer. Du kan til enhver tid meddele Danish Life Science Cluster, at du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrev.
 3. Sletning
  Danish Life Science Cluster opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Danish Life Science Cluster at opbevare oplysningerne.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

3. Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside registrer vi oplysninger om dit besøg på hjemmesiden ud fra de oplysninger, din browser sender. Vi behandler også statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden, men kan ikke genkende enkeltpersoner ud fra disse oplysninger. Du kan læse mere om cookies og ændre samtykke til cookies via vores side om cookiepolitik.

4. Nyhedsbreve 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi de oplysninger, som du afgiver om din e-mailadresse og organisation.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne sende dig vores nyhedsbreve, samt informere dig om arrangementer.

Behandlingsgrundlaget er det samtykke, som du afgiver ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at ved at afmelde dig nyhedsbrevet via afmeldingsfunktionen i nyhedsbrevet.

5. Brug af billeder fra arrangementer

Danish Life Science Cluster offentliggør løbende billeder og video fra arrangementer og aktiviteter på hjemmesiden, i nyhedsbreve, i tryksager og på sociale medier. Ved tilmelding til vores arrangementer giver du tilladelse til, at vi må benytte billederne. Se mere herom i vores samtykkeerklæring til brug af billeder.

6. Kontakt til Danish Life Science Cluster  via e-mail, brev m.v.

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, som fremgår af de e-mails, breve, fakturaer m.v., som sendes til os.

Formålet med behandlingen er at kunne opfylde aftaler med kontakter, samarbejdspartnere og andre aftaleparter, samt at kunne modtage og besvare spørgsmål og andre henvendelser til Danish Life Science Cluster.

Behandlingsgrundlaget er at kunne administrere og opfylde indgåede aftaler samt en legitim interesse i at kunne administrere vores selskab, herunder modtage og besvare henvendelser.

7. Behandlingssikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedr. de persondata, vi behandler. De skal bl.a. sikre, at dine data ikke ændres, mistes eller kommer til uvedkommendes kendskab og omfatter f.eks. firewall, websikkerhed, sikkerhedsopdateringer af servere, pc-arbejdspladser og netværksudstyr, samt beskyttelse mod virus og uønskede programmer. Vi har desuden autorisations- og adgangsbegrænsninger, der sikrer, at persondata kun kan tilgås af relevante medarbejdere, som desuden er underlagt tavshedspligt og instrueret i omgang med persondata.

Beskeder, ansøgninger m.v., som du sender til os via vores hjemmesider er ikke krypterede, så du bør undlade at sende CPR-nr. eller følsomme personoplysninger.

8. Videregivelse til tredjeparter

Vi videregiver eller overlader kun personoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med lovgivningen og kun til opfyldelse af de beskrevne formål.

Vi benytter eksterne leverandører til bl.a. IT-drift og serviceydelser, og disse har adgang til vores persondata. Herudover benytter vi andre tredjeparter til at levere ydelser. Vi sørger i hvert enkelt tilfælde for, at persondata er beskyttet enten gennem fortrolighedsaftaler eller gennem databehandleraftaler.

9. Sletning

Vi behandler kun oplysningerne til de angivne formål, og de slettes, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til.

Vi arbejder med udgangspunkt i følgende konkrete slettefrister:

 • E-mails til brug for udsendelse af nyhedsbreve: Når nyhedsbrevet afmeldes.
 • Alle øvrige oplysninger: Når de ikke længere er nødvendige for formålet.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du har bl.a. ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig, du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har i særlige tilfælde ret til en tidligere sletning af oplysninger om dig, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset og ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil udnytte dine rettigheder, skal du henvende dig til Danish Life Science Cluster.

11. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata, kan du kontakte os her:

Danish Life Science Cluster
Life Science Huset
Lersø Parkallé 101
2100 København Ø
CVR: 41 89 49 56
Telefon: +45 3177 8078
Mail: info@danishlifesciencecluster.dk

12. Klage

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se mere på www.datatilsynet.dk.

Persondatapolitikken bliver løbende ajourført og er senest opdateret den 24. oktober 2023.