Om OPI

OPI (Offentlig-Privat Innovation) er en samarbejdsform, hvor offentlige og private aktører udvikler og implementerer nye innovative løsninger til den offentlige sektor.

I OPI samarbejder en offentlig organisation, fx en kommune, med en virksomhed. Også videninstitutioner indgår i samarbejdet og bidrager fx med den nyeste viden. Sammen udvikler parterne nye løsninger og inddrager brugerne undervejs i processen.  

Hvorfor OPI?

Stigende udfordringer i det danske sundhedsvæsen kræver nytænkning, innovation og samarbejde på tværs af sektorer. Offentlig-Privat Innovation (OPI) skaber vejen til bedre løsninger og teknologier, som er tilpasset brugernes behov og det miljø løsningen skal bruges i.  OPI handler om sammen at udvikle og implementere teknologier, som det offentlige vil og kan bruge, og som samtidigt skaber vækst for virksomheder, effektivisering for samfundet og livskvalitet for borgerne.

Se oplæg fra OPI SUMMIT 2020: Hvorfor OPI?

 v/Ole Helby Petersen, ph.d., professor, Roskilde Universitet Leder af Center for forskning i offentligt-privat samspil (COPS).

Sådan kommer du godt i gang med OPI

Når du som offentlig organisation, privat virksomhed eller videninstitution indgår i et OPI-samarbejde, er det vigtigt at være åben, nysgerrig og parat til at bruge hinandens forskelligheder (fx viden, kultur, traditioner, værdier, sprog).

OPIguide har vi samlet viden og erfaringer om OPI, som vil være relevant for dig at kende til og inddrage i processen.

I guiden finder du konkrete værktøjer, som kan hjælpe dig (videre) i din OPI-proces. Og du kan søge cases med inspiration og viden om, hvordan andre OPI-aktører , der har arbejdet med OPI, har håndteret de udfordringer og opgaver, som opstår undervejs i et OPI-projekt . 

Se værktøjer og cases i OPIguide