Velkommen til
Danmarks sundhedsklynge

Danish Life Science Cluster er en dansk national klynge, der bygger bro, driver innovation og skaber netværk mellem virksomheder, videnmiljøer og organisationer inden for life science og velfærdsteknologi.

Adgang til viden og forskning
Se vores projekter

Få inspiration og ny viden
Deltag på vores arrangementer

Gå i dybden med et emne
Se vores netværksgrupper

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster

Seneste nyt

Kommende arrangementer

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

“Life science og velfærdsteknologi er et marked i vækst. Flere mennesker rundt om i verden får råd til en bedre behandling, flere bliver ældre, og flere lever med kroniske sygdomme. Det skaber en stor og stigende efterspørgsel fra det private marked såvel som offentlige institutioner efter nye og innovative sundhedsløsninger til gavn for alle patienter og for et sundhedsvæsen under pres.”

DI Life Science

“Sundhedsprodukter fylder en stigende andel af dansk eksport. Andelen af sundhedsprodukter i vareeksporten er steget fra under ti procent i 2007 til 22 procent i 2020. Udviklingen og eksporten af sundhedsprodukter er en udpræget dansk styrkeposition og markedet for sundhedsprodukter vil stige kraftigt i de kommende år i takt med flere og flere ældre.”

Michael Harbo, udviklingschef i Digi Rehab

”Jeg kunne ikke have forestillet mig et mere givende forløb. I har på rekordtid forstået vores komplekse service og sat en masse konstruktive tanker i gang. Vi har set, at selvom vi har et stærkt produkt, så kan det med nye håndgreb blive exceptionelt stærkt. Det har været voldsomt inspirerende. Jeg håber, at vi kommer til at lave mere sammen, for det er uendeligt værdifuldt at finde nogen, der kan skubbe, hvor der skal skubbes”.

Vores værdier

Danish Life Science Cluster er bindeled mellem offentlige og private aktører. Vi skaber effekt ved at vise veje og bygge broer mellem de rigtige aktører på det rigtige tidspunkt. Vi viser vejen ind til nye partnerskaber og på tværs af fagligheder og i nye konstellationer.

Danish Life Science Cluster engagerer relevante aktører i økosystemet for at skabe udvikling. Via gensidigt engagement kan vi løse de sundhedsmæssige udfordringer, vi står over for, og som vi ikke kan løse på egen hånd.

I Danish Life Science Cluster er vi nysgerrige på hinandens fagligheder og kompetencer og bringer dem i spil, når det giver mening og mest mulig effekt. Vi er generøse i vores arbejde og deler ud af vores viden til omverden og kollegaer for at skabe udvikling.