Forskning og kommercialisering – fra viden til vækst

Vi skal blive bedre til at anvende den unikke danske forskning til at skabe vækst og innovation i virksomhederne. Ét af fokusområderne i Danish Life Science Cluster er at omsætte forskning i verdensklasse til nye lægemidler og sundhedsløsninger til gavn for patienter og til at skabe vækst i danske virksomheder. Forskning og kommercialisering er derfor blandt Danish Life Science Clusters fire fokusområder.

Det fremmeste formål for Danish Life Science Cluster som klynge er, at virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører bringes sammen i arbejdet med innovation og vækst inden for life science og velfærdsteknologi.

I samarbejde med medlemmer og andre aktører har vi udpeget fire fokusområder, som vi vil samle klyngens aktiviteter under, og som naturligt overlapper hinanden og dækker behovskæden.

De fire fokusområder i Danish Life Science Cluster er:

  1. Forskning og kommercialisering
  2. Offentlig-privat innovation
  3. Data og sundhedsteknologier
  4. Internationalisering.

Forskning og kommercialisering – fra viden til vækst

Vores dygtige virksomheder har brug for viden og forskning fra videninstitutioner for at omsætte deres ideer til løsninger, der kan imødekomme udfordringerne i sundhedssektoren.

Vores mål er at støtte op om, at den unikke danske forskning kan være med til at skabe vækst i virksomhederne.

Derfor skal vi skabe netværk, hvor virksomhederne kan finde de rigtige forskere, regioner, kommuner og partnerskaber, hvor viden kan hentes og omsættes til produkter eller services. Alle disse aktiviteter har vi samlet i programmet Forskning og kommercialisering, som har dygtige medarbejdere i flere af vores regionale hubs.

Få overblik over vidensamarbejder og find relevante samarbejdspartnere

Samtidig skal vi skabe grund for at partnerne kan finde hinanden og forstå, hvem der vil være relevante samarbejdspartnere i konkrete udviklingsprojekter.

For få projekter kommer videre efter proof of concept, bl.a. pga. manglende viden om regulatoriske krav, business cases og tiltrækning af kapital til at komme nærmere markedet.

Vi vil skabe overblikket, der gør det lettere for dig at finde relevante samarbejdspartnere på baggrund af best practice og udbygge værktøjskassen for samarbejdsmodeller, matchmaking og netværk, der styrker koblingerne mellem virksomheder og videninstitutioner.

  • Skaber overblik over de forskellige typer af vidensamarbejder på universiteter, professions-højskoler og GTS’er samt værditilbud til virksomhederne indenfor life science og velfærdsteknologi
  • Faciliterer mødet mellem forskere og virksomheder
  • Udvikler værktøjer, som skaber grundlag for, at idéer kan blive til konkrete produkter, som virksomhederne kan skalere internationalt.

Hvilke aktiviteter kan du blive en del af?

Desuden arbejder vi på at skabe et nationalt partnerskab for personlig sundhed.

Læs om: Strategi for Danish Life Science Cluster

Kontakt

Jane Nøhr
Programleder
HUB Hovedstaden
+45 5179 1790