Offentlig-privat innovation – fra udvikling til marked

Danmark er førende inden for offentlig-privat innovation, og OPI-projekter er et internationalt udstillingsvindue for innovative sundhedsløsninger. Men for få projekter ender med at skabe vækst i virksomhederne, fordi de støder på hindringer, når løsningerne skal sælges, implementeres og skaleres. Derfor er Offentlig-privat innovation et fokusområde i Danish Life Science Cluster.

Det fremmeste formål for Danish Life Science Cluster som klynge er, at virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører bringes sammen i arbejdet med innovation og vækst inden for life science og velfærdsteknologi.

I samarbejde med medlemmer og andre aktører har vi udpeget fire fokusområder, som vi vil samle klyngens aktiviteter under, og som naturligt overlapper hinanden og dækker behovskæden.

De fire fokusområder i Danish Life Science Cluster er:

  1. Forskning og kommercialisering
  2. Offentlig-privat innovation
  3. Data og sundhedsteknologier
  4. Internationalisering.

Offentlig-privat innovation – fra udvikling til marked

Danmark er i en unik position til at være et internationalt udstillingsvindue for innovative sundhedsløsninger, der fremmer lighed i sundhed og balancerer sundhedsressourcerne. Samtidig har vi i Danmark en lang tradition for at lave OPI – offentlig-privat innovationssamarbejder. 

Men hvad er udfordringerne og hvilke løsninger i sundhedssektoren er der behov for?  

Offentlig-privat innovation en central mulighed for at kvalificere det offentliges behov og sammen med virksomhederne og videninstitutionerne løse udfordringerne og skabe vækst. OPI er et af Danish Life Science Cluster og herunder ligger bl.a. det strategiske partnerskab Lighed i sundhed, som Erhvervsfyrtårn Life Science hører under. 

OPI koblet til indkøb som løftestang for innovation 

Udbudsregler opfattes ofte som hindringer for innovation og ofte er offentlig-privat innovation afkoblet selve indkøbsprocessen.  

Med OPI koblet til indkøb kan den offentlige og den private aktør sætte fokus på løsningernes innovationshøjde og via samarbejdet sikre, at der investeres i de rigtige løsninger og den nyeste teknologi. Det giver mulighed for at rette fokus på implementering og skalering af løsninger allerede i udviklingsfasen, og dermed fremme virksomhedernes potentiale for eksport.  

Vi vil sætte fokus på udfordringerne og hvordan vi kan udnytte styrkerne i sektoren. Det gør vi bl.a. ved at: 

  • udvikle en platform for best practice indenfor OPI, som indeholder værktøjer, som kan hjælpe med at skabe evidens for OPI-udviklede løsninger og derved øge potentialet for kommercialisering og skalering af løsningerne.  
  • udvikle nye OPI-forretningsmodeller, hvor vi i samarbejde med bl.a. CO-PI tager udgangspunkt i best practice og bygger forslag til finansiering og tilvejebringelse af risikovillig kapital, så flere OPI-løsninger får mulighed for at komme på markedet.  

Hvilke aktiviteter kan du blive en del af?

Læs om: Strategi for Danish Life Science Cluster

Kontakt

Trine Søby Christensen

Programleder
HUB Nordjylland
+45 2883 8312