• Kontakt
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Dansk Google EN
    Google translate
Dansk Google EN
Google translate

Innovationsprojekter

Opbygning af et dansk-tysk partnernetværk for innovation og sundhed på tværs af den dansk-tyske grænse. Netværket skal gøre det lettere for virksomheder at få adgang til og samarbejde med hospitaler og forskningsinstitutioner, så udviklingen af nye digitale sundhedsløsninger og medicoteknologi accelereres.

Circular Co-Creation projektet – Bedre liv for ældre – er det andet af to projekter, som kombinerer sundhed og ernæring. ”Bevægelse integreret med ernæring for skrøbelige ældre” er et behov, som stammer fra workshops gennemført med virksomheder, kommuner, hospitaler og forskere.

CDSS er et forskningssamarbejde der udvikler et klinisk beslutningsstøttesystem – som med kunstig intelligens skal hjælpe sundhedspersonalet i kommuner og på hospitaler med at identificere borgere, der er i risiko for akut indlæggelse. Beslutningsstøttesystemet hedder Clinical Decision Support System (CDSS), og har baggrund i et koncept udviklet i projektet TVÆRSPOR.

App’en, COronaVIDen er en del af forskningsprojektet CoronaLytics, der er støttet af Innovationsfonden. Og som bygger videre på løsninger og viden udviklet i projektet HealthD360, der også er støttet af Innovationsfonden.

I efteråret 2017 etablerede Copenhagen Healthtech Cluster et partnerskab af offentlige og private aktører under initiativet Data Redder Liv. Partnerskabet blev samlet om én fælles vision

Cirkular Co-Creation projektet – Digital medicineringsstøtte – undersøger med et accelereret udviklingsforløb, hvordan et digitalt støtteværktøj kan hjælpe og assistere plejepersonalet, når de dispenserer og administrerer medicin til borgere.

Nationalt innovationsprojekt, der skaber bedre sundhed for borgerne ved at samle data fra det offentlige sundhedssystem og koble dem med data fra borgernes smartphones og ”wearables”. Ambitionen er at fremme personlige, sikre og sammenhængende behandlingsforløb i et samarbejde mellem patienter og sundhedspersonale.

Circular Co-Creation projektet – Intelligent PRO –udspringer af et behov fra Aarhus Universitetshospital om optimering af patientrapporterede data.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster