InnoCompTec

InnoCompTec tager sit afsæt i to overordnede udfordringer: Den demografiske udvikling i Europa, samt behovet for kompetenceudvikling blandt sundhedspersonalet på plejecentre foranlediget af Covid-19. Formålet er at kompetenceudvikle eksisterende personale på en ny innovativ måde via brug af kendte simulationsteknologier som fx AR (Augmented Reality) og VR (Virtual Reality).

Europa står over for en demografisk udfordring med en aldrende befolkning, hvor færre unge skal løfte arbejdsmarkedet. Allerede nu oplever kommunerne rekrutteringsudfordringer inden for ældreplejen.

Den demografiske udvikling forventes at forstærke denne tendens. Alene i Danmark vil der i 2030 mangle knap 16.000 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.

For det andet har Covid-19 pandemien forårsaget sociale og økonomiske forandringer, og krævet ændrede adfærdsmønstre i hele befolkningen. De officielle anbefalinger vedr. smitte og hygiejne har været foranderlige og med blandede resultater. Det er derfor afgørende at tage ved lære af pandemien og sikre, at nye smitteudbrud ikke udvikler sig i lige så vid udstrækning som ved Covid-19.

Når serviceniveauet skal opretholdes, og kommunerne fortsat skal levere kernevelfærden, kræver det, at der arbejdes innovativt for, at den fornødne arbejdskraft er til rådighed med de rette kompetencer.

Formål med projektet

Formålet med InnoCompTec er at kompetenceudvikle eksisterende personale på en ny innovativ måde via brug af kendte simulationsteknologier. Der vil blive etableret fysiske Living Labs i de to partnerkommuner, hvor kompetenceudviklingen vil foregå i tæt samarbejde med udvalgte life science virksomheder.

Der skal udvikles Virtual Reality (VR) og Argumented Reality (AR) til at simulere forebyggelses- og smittespredningssituationer, samt Avatar teknologi til at træne ansatte i dialogen med borgere/beboere og pårørende omkring smittespredning og smitteforebyggelse.

Projektets aktiviteter

Ved hjælp af udvikling af eksisterende simulationsteknologier er det målet at kompetenceudvikle personalet på udvalgte plejecentre i Danmark og Sverige på en ny innovativ måde for at sikre attraktive arbejdspladser og den kommunale velfærd i fremtiden.

Etablering af 2 Living Labs i Danmark og Sverige skal fremadrettet anvendes til at afholde yderligere kompetenceforløb, også for øvrige kommunale personalegrupper, samt en platform til yderligere OPI samarbejde.

  • Etablere Living Labs i de to kommuner, hvor kompetenceudviklingen skal foregå
  • Gennemføre seks designforløb, hvor der skal udvikles VR- og AR-teknologi samt avatars, som skal bruges til at træne medarbejderne
  • Afprøve og kvalificere de udviklede teknologier

Projektets værditilbud

InnoCompTec inddrager en stærk uddannelses-, forsknings- og innovationspartner, UCN, som bidrager med specialiseret faglig viden indenfor hygiejne og adfærd, og indenfor læring, læringskultur, kompetencer og ledelse. UCN foretager en omfattende før- og eftermåling og analyse af både danske og svenske kompetencer ift. hvilken effekt og betydning kompetenceudvikling af sundhedspersonalet har ved brug af simulationstræning i Living Labs.

Projektets partnere

  • Vesthimmerland Kommune (Danmark) – lead partner
  • University College Nordjylland (Danmark)
  • Mölndal Kommune (Sverige)
  • Campus Mölndal (Sverige)
  • Danish Life Science Cluster (Danmark)

Læs mere om InnoCompTec 

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union og EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. 

 

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster