Priser og vilkår

Et medlemskab af Danish Life Science Cluster koster et årligt kontingent, som bestemmes ud fra organisationstype og størrelse. Som medlem får du indflydelse på foreningens aktiviteter og stemmeret på generalforsamlingen.*

Årligt kontingent for MEDLEMMER

Virksomhed 1-9 ansatte (herunder start-ups) Kr.   3.000
  10-20 ansatte Kr.   6.000
  21-100 ansatte Kr. 12.500
  101-250 ansatte Kr. 25.000
  251 + ansatte Kr. 50.000
     
Offentlige aktør Region Kr. 50.000
  Kommune under 100.000 indbyggere Kr. 15.000
  Kommune over 100.000 indbyggere Kr. 25.000
  Anden offentlig organisation Kr. 15.000
     
Videninstitution Universitet Kr. 50.000
  Professionshøjskole Kr. 25.000
  SOSU-skole, GTS eller anden uddannelses- og videninstitution Kr. 15.000
     
Organisation Brancheorganisation med 1-10 ansatte Kr. 15.000
  Brancheorganisation med 11-30 ansatte Kr. 25.000
  Brancheorganisation med +30 ansatte Kr. 50.000
  Interesseorganisation (inkl. lægefagligt selskab og fagforening) Kr.   3.000
  Fagligt netværk Kr.   1.500 eller gratis gensidigt medlemskab

Priserne er eksklusiv moms og fastsat af bestyrelsen den 5. april 2022.

Årligt kontingent for NETVÆRKSMEDLEMMER

Som netværksmedlem får du adgang til de fleste medlemsservices, men ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Virksomhed 1-9 ansatte (herunder start-ups) Kr.   1.500

Priserne er eksklusiv moms og fastsat af bestyrelsen den 5. april 2022.

Foreningens vedtægter

Som medlem bliver du del af Foreningen Danish Life Science Cluster og får indflydelse på foreningens aktiviteter. Hvert medlem har én stemme på den årlige generalforsamling.

Se foreningens vedtægter

Ønsker du medlemsskab?

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i et medlemskab, kan du kontakte Krista Ebsen Blaabjerg, keb@danishlifesciencecluster.dk, T. +45 3139 7892.

Se medlemsfordele

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster