Strategi for Danish Life Science Cluster

En nation for bæredygtig life science 2022 – 2025. Det er overskriften på vores strategi. Vi vil kunne konkurrere med de bedste klynger i verden inden for life science og velfærdsteknologi og samarbejde med alle relevante aktører om at sætte dansk life science og velfærdsteknologi på verdenskortet.

Danish Life Science Cluster er Danmarks nationale klynge for life science og velfærdsteknologi. Klyngen blev etableret i 2021 som en neutral, uafhængig samarbejdsplatform, der binder økosystemet sammen på tværs af landet, som en samlet væksthub indadtil i Danmark og udadtil i verden. Formålet er at styrke samarbejdet og sammenhængen mellem virksomheder, videninstitutioner og sundhedsvæsenet, så den unikke danske forskning og viden inden for life science og velfærdsteknologi omsættes til nye og bedre kommercielle løsninger til gavn for virksomheder, sundhedsvæsenet, kommuner og borgere i hele landet.

Klyngens strategi er udarbejdet i tæt samspil med og involvering af klyngens medlemmer. Den sætter fokus på at samle kræfterne i økosystemet og etablere få nationale initiativer – med internationalt udsyn, som gør en målbar forskel for det samlede økosystem.

Strategiens fokusområder handler om at styrke samarbejdsmodeller og gribe de globale tendenser, som præger vores sundhedssektor, så virksomheder kan udfolde deres innovationspotentiale og styrke konkurrenceevnen både nationalt og internationalt.

Realiseringen af strategiens ambitiøse initiativer kræver engagement fra hele økosystemet, hvorfor alle gode kræfter inviteres til samarbejde.

Se Danish Life Science Clusters Strategi – En nation for bæredygtig life science 2022 – 2025 (pdf)