InnoCompTec – informationsmøde for leverandører inden for VR og AR

Hvordan kompetenceudvikler og træner plejepersonalet på en ny og innovativ måde med brug af VR, AR og avatar-teknologi? Deltag i dette online informationsmøde og hør om det dansk-svenske udviklingsprojekt InnoCompTec og dine muligheder for at blive en del af projektet.

Det dansk-svenske projekt InnoCompTec har sit afsæt på to områder:

  • Den demografiske udvikling med flere ældre og færre unge til at løfte arbejdsmarkedet er en udfordring for mange lande i Europa. I Danmark og Sverige oplever særligt kommunerne rekrutteringsudfordringer inden for ældreplejen.
  • Plejecentrene var hårdt ramt af smitte under Covid-19 pandemien, og for at undgå acceleration af Covid-19 og andre lignende infektionssygdomme fremover, vil projektet sætte fokus på forebyggelse af smitte og smittespredning.

Simulationsteknologier som Virtual Reality og Augmented Reality kan bruges til udviklingen af plejepersonalets kompetencer på en helt ny måde, så de bedre bliver i stand til at identificere smittekilder på plejehjemmene, og derved hjælpe til med forebyggelsen af smittespredningen.

InnoCompTec har også til formål at hjælpe ned at fastholde eksisterende personale, øge motivation og sikre trivsel, reducere sygefravær, og ikke mindst gøre det attraktivt at rekruttere ny arbejdskraft til ældreplejen.

Læs mere om projektet InnoCompTec

Deltag på dette online informationsmøde og hør om projektet og kommende aktiviteter – og hvordan din virksomhed kan blive en del af projektet.

Program

11.00 Velkomst v/Lotte Kappel, projektleder, Danish Life Science Cluster

11.05 Baggrunden for projektet, målet og den overordnede timeline
v/Stig Norsk, seniorkonsulent  og Christina Rosengreen, velfærdsteknologisk projektleder, Vesthimmerlands Kommune

11.20 Præsentation af UCNs rolle i projektet
v/Jakob Østergaard Madsen, PhD Lektor, Professionshøjskolen University College Nordjylland

11.30 Præsentation af Campus Mölndal og Mölndal Kommune samt deres rolle i projektet
v/Christina Josefsson, Metodutvecklare Mölndal Stad og Eva Björklund, Campus Mölndal

11.40 Rekruttering af virksomheder
v/Lotte Kappel, Danish Life Science Cluster

11.45 Spørgsmål

11.55 Tak for nu og næste skridt

InnoCompTec består af Vesthimmerlands Kommune, Mölndals Kommune og uddannelsesinstitutionen Mölndal Campus,  Professionshøjskolen UCN og Danish Life Science Cluster.

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union og EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.