Den Regulatoriske Rejse – Træn produktinnovation (for startups)

Danish Life Science Cluster afholder en række møder, som skal sikre, at du bliver fortrolig med Forordningen for Medicinsk Udstyr (MDR) eller forordningen af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og dermed undgår at spilde vigtig tid og penge i din udviklingsproces.

Regulatoriske bestemmelser er en vigtig del af innovationsprocessen og produktudviklingen.

Er du en del af en med-tech- eller health-tech-startup, der udvikler medicinsk udstyr til diagnostiske formål, behandling eller sygdomsforebyggelse? Har du tilstrækkelig viden om regulatorisk lovgivning og -bestemmelser, der gælder for dit produkt?

På denne unikke træning vil du få grundlæggende viden om overholdelse af lovgivningen og give dig adgang til workshops og lokale eksperter. Gratis.

Viden om reglerne for din løsning er vigtig, når det gælder:

 • Beslutning om din tilsigtede anvendelse
 • Hver iteration af din løsning (hardware eller software)
 • Valg af leverandører
 • I klinisk undersøgelse
 • Og mange flere…

Den regulatoriske rejse er for virksomheder, der er i deres udviklingsproces. Det er vigtigt at have regler i tankerne fra den tidlige produktudviklingsfase.

Træningen sigter mod at give dig den nødvendige viden, værktøjer og feedback til overholdelse af lovgivningen.

Programmet vil give detaljeret indsigt i regulatorisk lovgivning og -bestemmelser. Viden, der er afgørende som en del af innovationsprocessen for at definere det tilsigtede formål og udvikle dit produkt i overensstemmelse med reglerne.

Fokus vil være på regulering af medicinsk udstyr (MDR), udstyr til in vitro diagnostik (IVDR) og medicinsk software.

Læs mere om: virksomhedernes gevinster ved at deltage i Den Regulatoriske Rejse

Hvad får du ud af at deltage?

Programmet vil hjælp med at sikre, at de produkter og tjenester du udvikler, opfylder kriterierne for lovgivning, særlige krav og standarder for at opnå CE-mærkning.

Aktiviteterne vil f.eks. hjælpe dig med at finde de rette konsulenttjenester til dit behov og hvornår du skal bruge testfaciliteter under produktudviklingen – for at sikre certificering af dit produkt.

I slutningen af programmet vil du præsentere den regulatoriske strategi, der passer til dit produkt og din virksomhed.

Program (aktiviteter)

1. Intro-workshop

 • Hvornår: On-demand
 • Hvor: Online.
 • Emne: Introduktion til programmet:
  • Adgang til Entries – et digitalt læringsværktøj
  • Adgang til webinarer – online træningsserie, der vil lære dig det grundlæggende.
  • Sparring med mentorer om erfaring og træningsbehov

2. Workshop om AI Act

Her fokuserer vi på AI-loven – det ret nye juridiske rammeværk, der adresserer risiciene ved AI i din løsning.

 • Ekspert: Brian Hedegaard, Probatus.
 • Hvornår: 29. maj 2024 kl. 10-14
 • Hvor: Life Science Huset

3. Workshop om klinisk undersøgelse

Det kan være kompliceret at indsamle kliniske data i overensstemmelse med reglerne. I denne workshop fokuserer vi på, hvordan man indsamler korrekte data og de rigtige data for at få dit produkt på markedet.

 • Ekspert: Key2Compliance
 • Hvornår: 29. august 2024
 • Hvor: København.

4. Q&A – Din mulighed for at få indblik i viden

Her fokuserer vi på dine spørgsmål. Vi antager, at du har forberedt dig, og dette er en god mulighed for at spørge eksperterne om de spørgsmål, du har tilbage.

 • Eksperter: Lean Entries, Key2Compliance, Probatus
 • Hvornår: TBA
 • Hvor: Online.

5. Workshop regulatorisk strategi

 • Eksperter: TBA
 • Hvornår: Efteråret 2024
 • Hvor: København

6. Workshop om Notified Bodies

Notified Bodies udfører vurdering af din virksomhed og produkt, inden det sættes på markedet. I denne workshop engagerer vi os i en dialog med Notified Bodies om, hvordan de arbejder.

 • Ekspert: TBA
 • Hvornår: Efteråret 2024
 • Hvor: Online

7. Workshop regulatorisk strategi

 • Eksperter: TBA
 • Hvornår: 26. november 2024
 • Hvor: København

 

Vilkår i forbindelse med deltagelse – læs her


NB: Aktiviteten leveres som del af Danish Life Science Clusters EU-projektet, Innovationskraft: Life Science og velfærdsteknologi og beregnes som statsstøtte under de minimisforordningen for de deltagende virksomheder. Statsstøtten er beregnet til: 6.000 kr.
Er du fra en virksomhed, forudsætter deltagelse en underskrift på en de minimis-erklæring, partnererklæring og SMV-erklæring jf. statsstøttereglerne i de minimisfordningen.

Dette arrangement er medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Tilmeld dig her