Vækstplatformen – kompetenceudvikling for mere lighed i sundhed og bedre mental sundhed

Sammen har vi den styrke, der skal til for at løse de reelle sundhedsudfordringer. Til gavn for den enkelte borgers velbefindende og for sundhedsvæsenet, forskningen og erhvervslivet. Velkommen til VÆKSTPLATFORMEN – et aktivitetsforum for kompetenceudvikling og nye partnerskaber frem mod ansøgningsfristen til den åbne pulje i Erhvervsfyrtårn Life Science.

Står du med en løsning – eller idéen til en løsning – som kan skabe bedre og mere lighed i sundhed? Men kan du ikke komme videre? Så læs med her.

VÆKSTPLATFORMEN samler aktører fra hele økosystemet i kompetencegivende forløb og gennem OPI-partnerskaber. Formålet er at styrke partnerskaber og projekter til at søge Erhvervsfyrtårnets pulje inden for mental sundhed og lighed i sundhed.

Læs mere om puljen her

Mental sundhed hos børn og unge i Danmark er en stigende udfordring, som viser sig i varierende grader af psykisk mistrivsel og psykiske lidelser. Samtidigt er danskernes generelle mentale sundhed under pres, og udviklingen går den forkerte vej. Fire ud af fem kommer til at opleve psykisk sygdom i løbet af livet. Blandt den danske arbejdsstyrke mistrives 23% af de ansatte, ligesom 25% af det samlede sygefravær skyldes mentale lidelser med store konsekvenser for den enkelte og for samfundet til følge.

Hvis vi skal udvikle de mest innovative løsninger, der kan modsvare disse udfordringer, er vi nødt til at samarbejde. Og hvis vi skal samarbejde, er vi nødt at lære hinanden at kende og forstå udfordringerne og behovene på tværs af hele økosystemet – kommuner, psykiatri, virksomheder, organisationer og myndigheder.

På VÆKSTPLATFORMEN bliver vi klogere på hinanden, udfordringerne og behovene. Vi opbygger de nødvendige kompetencer, så vi sammen kan udvikle de bedste løsninger, understøtte den mentale sundhed i Danmark og skabe vækst for virksomhederne.

Læs mere om: Erhvervsfyrtårn Life Science

Forløb og aktiviteter

Vækstplatformen består af tre typer af koncepter, nemlig

  • Behovsbazarer
  • Masterclasses
  • Pitch & Match-sessioner

Aktiviteterne annonceres løbende i Erhvervsfyrtårnets kalender her samt her på denne side.

 

Deltag i:

Afholdte arrangementer:

Aktiviteterne leveres som del af et EU-projekt og beregnes som statsstøtte.

Vi lægger løbende links til aktiviteter og forløb ind.

Opdateres løbende.