Behovsbazar – hvad er behovene inden for mental sundhed og lighed i sundhed? (Aarhus) 

Sæt kryds i kalenderen den 27. juni, hvor vi inviterer til behovsbazar. Kom med og bliv klogere på, hvilke behov der er inden for mental sundhed og lighed i sundhed. Find nye samarbejdspartnere og bliv klædt på til at søge Erhvervsfyrtårnets pulje.  

Danish Life Science Cluster inviterer til behovsbazar, hvor vi samler offentlige behovsejere og SMV’er, så vi i fællesskab kan udforske, hvilke udfordringer og behov der er inden for mental sundhed og lighed i sundhed.

I får mulighed for at: 

  • Blive klogere på mulige samarbejder med både virksomheder og offentlige organisationer.  
  • Få ny viden og kom i kontakt med nøglepersoner inden for mental sundhed og lighed i sundhed. 
  • Blive klædt på til at søge støtte til konkrete indsatser inden for emnet fra puljen i Erhvervsfyrtårn Life Science på i alt kr. 32 millioner.  

Et velkvalificeret behov er udgangspunktet for udviklingen af den helt rigtige løsning. Derfor er målgruppen for behovsbazaren dig, der sidder med et behov eller en udfordring inden for mental sundhed og lighed i sundhed ude i en kommune, hospital, NGO m.m., og som har lyst til at komme i dialog med interesserede SMV’er.

Behovsbazaren er også for alle SMV’er, der har spændende ideer inden for mental sundhed og lighed i sundhed, og som søger inspiration til udviklingsprojekter. På Behovsbazaren vil du få en unik mulighed for at komme i dialog med offentlige aktører og måske tage første skridt til et samarbejde og evt. en ansøgning til vores pulje.

Program

Vi har sammensat et program, hvor deltagerne både får mulighed for at få ny inspiration og viden med hjem og får god tid til at møde hinanden, lære hinandens udfordringer, behov og ideer at kende og måske indgå i nogle nye samarbejder.

Vi tager forbehold for løbende ændringer i programmet.  

12.00-12.10 Velkommen og introduktion

12.10-12.25 Speeddating – vi lærer hinanden at kende

12.25-12.40 Ekspertoplæg
v/TBA

12.40-12.55 Ekspertoplæg
v/ TBA

12.55-13.05 Introduktion til dialogworkshop – Behov & Match

13.05-14.05 Dialogworkshop Behov & Match

14.05-14.15 Pause

14.15-14.30 Ekspertoplæg
v/ TBA

14.30-14.50 Dialogworkshop – walk and talk

14.50-15.00 Opsamling og tak for i dag

Du kan også deltage i Odense


Erhvervsfyrtårn Life Science 

Behovsbazaren er del af Erhvervsfyrtårnet Life Sciences Vækstplatform og leder hen imod en eventuel ansøgning til puljen i Erhvervsfyrtårn Life Science (call 2 i september 2024).  Efter behovsbazaren følger en række masterclasses (modul 2). Disse events annonceres separat. 

NB: Aktiviteten leveres som del af Danish Life Science Clusters EU-projekt, ‘Erhvervsfyrtårn Life Science’ og beregnes som statsstøtte under de minimisforordningen for de deltagende virksomheder. Statsstøtten er beregnet til: 3000 kr. Er du fra en virksomhed, forudsætter deltagelse en underskrift på en de minimis-erklæring, partnererklæring og SMV-erklæring jf. statsstøttereglerne i de minimisfordningen. Det forventes at du bruger 10 timer til forberedelse, deltagelse og opfølgning. Det skal registreres umiddelbart efter afholdt aktivitet. 

Arrangementet medfinansieres af Den Europæiske Union.  

Tilmeld dig her