Åben pulje rettet mod løsninger inden for lighed i sundhed og mental sundhed – søg nu!

Hvem kan være med til at skabe kommercielle løsninger og viden inden for mental sundhed og lighed i sundhed? Ny pulje i Erhvervsfyrtårn Life Science kan nu søges af partnere, som arbejder med at forbedre den mentale sundhed blandt børn og voksne.

Erhvervsfyrtårn Life Science åbner nu en pulje, der skal støtte SMV’er med at udvikle, tilpasse, kvalificere og teste deres løsning sammen med en offentlig eller privat behovsejer. Behovsejeren kan både være fra en kommune, region, pensionsselskab eller anden stor privat sundhedsudbyder. Fælles for behovsejerne er, at de på sigt skal kunne aftage og indkøbe løsningen.

Puljen er på 32.900.000 kr. brutto og vil blive fordelt på en række projekter.

Første ansøgningsfrist er 15. maj 2024, og her vil op til 40 procent af midlerne være tilgængelige.

Frem mod ansøgningsfristen vil der blive afholdt behovsbazar og masterclasses, som skal være med til at forbedre dig som ansøger til et kommende projekt. Følg aktiviteterne frem mod ansøgningsfristen i erhvervsfyrtårnets eventkalender.

Projekter skal møde eksisterende problemstillinger og behov

Puljen skal understøtte life science-virksomheder i at udvikle løsninger sammen med en offentlig eller privat part. Puljen støtter samarbejde og innovationsforløb, som tager udgangspunkt i eksisterende problemstillinger og behov inden for mental sundhed, og som har potentiale til skalering og salg i større omfang.​

I Erhvervsfyrtårn Life Science arbejder vi hovedsageligt med tidlig forebyggelse og opsporing gennem de strukturer, der allerede eksisterer, og hvor det er muligt at ramme mange og gøre en reel forskel. Det kan for eksempel være skolen eller arbejdspladsen som arene.

Projektet skal som minimum bestå af en SMV og en behovsejer. I nogen tilfælde vil det være en fordel at være mere end en SMV og på den måde bringe flere kompetencer i spil på en gang. Det kunne være en SMV, der udvikler en medical devise og en anden SMV, der er appudvikler.

Det samme gælder behovsejerne. Her kan man også med fordel arbejde med både flere kommuner på en gang, en kommune og en region eller en kommune og privat part. Afgørende er, at der skabes ejerskab hos aftageren gennem test og tilpasning.

I nogle projekter vil det også være relevant at inddrage civilsamfundet i en kombination med ovenstående.

Du kan søge om to typer af projekter:

Midlerne indgår under de minimis og kan udelukkende gå til løn med en refusionsprocent på 50%. Det svarer til, at man får halvdelen af sit lønbudget dækket. I projektet anvendes en standardsats på 373 kr./timen, hvoraf halvdelen af de registrerede timer i projektet refunderes.

Som udgangspunkt skal den væsentligste del tilfalde den kommercielle part som i de fleste tilfælde vil være SMV’er.

Der kan ansøges om støtte til konkrete projektsamarbejder om:​

 • Udvikling, tilpasning, kvalificering og test af kommercielle sundheds- og velfærdsløsninger.​
 • Test af systematisk implementering med brugerinvolvering og relevant faglighed med henblik på indsamling af data, som kan sikre en validering af en kommerciel løsning.​

Se kriterierne her

Baggrund for puljen – 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed

Fokus for Erhvervsfyrtårn Life Science er at skabe innovation, der forbedrer sundheden, styrker væksten og positionerer Danmark som et internationalt erhvervsfyrtårn inden for life science. I 2024-2026 sætter vi fokus på mental sundhed.

Erhvervsfyrtårn Life Science læner sig ind i rammen for 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed og den politiske forpligtelse til at udvikle det samlede psykiatriområde og forbedring den mentale sundhed i Danmark de kommende 10 år.

Særligt peges der på dokumenterede behov for nye løsninger inden for:

 • Indsatsområde 1: Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse
 • Indsatsområder 3: Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser på arbejdspladser

Læs mere om: Indsatsområder 1 og 3 her

Udviklingspuljen planlægges at have følgende ansøgningsfrister til call 1, 2 og 3:

 • maj 2024 (40% af puljen)
 • september 2024 (40% af puljen)
 • januar 2025 (20% af puljen)

Ansøgninger bliver vurderet efter følgende kriterier

Det er en forudsætning, at projektet beskæftiger sig med mental sundhed og lighed i sundhed, og at projektets partnere har viden om emnet. Dertil lægges der vægt på følgende kriterier: Validering af behov, innovationshøjde, dataindsamling, værdiskabelse, implementering og kommercialisering.

Læs mere om kriterierne her.

Bliv klar til at skrive en stærk projektansøgning

Der vil blive afholdt en række aktiviteter: behovsbazar, masterclases og pitch & match. Alle aktiviteterne har fokus på kompetence– og projektudvikling frem mod den gode projektansøgning.

Aktiviteterne annonceres løbende i Erhvervsfyrtårnets eventkalender

– og her på vækstplatformen – tilmeld dig nu

Deltag for eksempel i

 • Behovsafdækning
 • Matchmaking
 • Tests
 • Workshops
 • Events
 • Sparringspaneler
 • 360 graders sparring
 • Videns- og udviklingsforløb
 • Skaleringsforløb
 • Markedsbesøg rettet mod det internationale marked

Første deadline for ansøgninger til puljen er 15. maj 2024.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne frem mod ansøgningsfristen vil blive annonceret på Erhvervsfyrtårnlifescience.dk.

Der er et ansøgningsskema til mindre fast-track projekter og et andet til større udviklingsprojekter. Se dem her:

Aktiviteterne vil blive designet og afholdt af:

 • Danish Life Science Cluster​
 • Erhvervshus Hovedstaden​
 • Erhvervshus Sjælland​
 • FIERS​
 • Nykøbing Falster Hospital
 • Region Hovedstaden, CRU, CHI, Behovsfabrikken​
 • Region Syddanmark, Psykiatrien​
 • Furesø Kommune​
 • Gladsaxe Kommune​
 • Københavns Kommune​
 • Alexandra Instituttet​
 • Teknologisk Institut​
 • Trade Council, Udenrigsministeriet​

Erhvervsfyrtårn Life Science er medfinansieret af Den Europæiske Union.