Workshop för företag inom VR- och avatar-teknologier för hälsa och utbildning (SE)

Kompetensutveckling inom smittskydd med VR- och avatar-teknologier. Hur kan man utveckla befintlig personal på ett nytt innovativt sätt genom användning av välkända simulations-teknologier? Företag inom VR- och avatar-teknologier sökes för att bidra med input och knowhow i dansk-svenskt projektssamarbete – nästa fas i projektet är workshop i Sverige och Danmark.

Hur kan vårdpersonal på äldreboenden i Danmark och Sverige få rätt kompetens för att hantera framtida smittoutbrott?

I projektet InnoCompTec ska Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) utvecklas för att simulera förebyggande och smittspridningssituationer, samt avatar-teknologi för att träna personal i dialogen med medborgare/boende och anhöriga om smittspridning och smittskydd.

Syftet med workshopen är att få kunskap och input från företag om de befintliga teknologiska lösningar som finns och att kvalificera resultaten från baseline-undersökningarna ur ett lärandeperspektiv.

Workshopen vänder sig till företag som sysslar med VR- och avatar-teknologier och som har ett särskilt intresse inom hälso- och/eller utbildningsområdet.

Deltagarna i workshopen kommer att vara personal från  äldreboende i Vesthimmerlands kommun och Mölndals kommun, ledare och lärare samt intresserade företag.

Efter workshopen kommer projektgruppen att använda den insamlade informationen för att utforma kravspecifikationerna som ska ligga till grund för urvalet av de företag som får möjlighet att utveckla lösningar inom projektet.

Program:

09:00-09:10 Välkomst och introduktion till InnoCompTec-projektet
09:10-09:40 Presentation av baseline-resultaten från UCN
09:40-10:30 VR-, XR-, avatar-demonstration av deltagande företag
10:30-10:45 Paus
10:45-11:00 Presentation av workshopen av projektgruppen
11:00-12:00 Workshop om 1:a scenariot
12:00-12:45 Lunch
12:45-13:45 Workshop om 2:a scenariot
13:45-14:00 Paus
14:00-15:00 Workshop om 3:e scenariot
15:00 Tack för idag

Workshoppen kommer också att hållas på danska i Aars, Danmark den 23. maj 2024.

Tilmeld dig workshop i Danmark

Projektet är medfinansierat av Europeiska unionen och EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.