PhaseV

PhaseV-projektet skal udvikle en ny standard for afprøvning og evaluering af nye behandlinger. Projektet skal udvikle en digital platform, hvor patienter og klinikere skal motiveres til at engagere sig i monitorering af behandlingens effekter over lang tid. PhaseV vil evaluere specifikke behandlinger af svær overvægt, diabetiske fodsår og kronisk spontan nældefeber.

I dag bliver life science-produkter testet i klassiske randomiserede forsøg. Afprøvning af nye behandlinger i fase IV-miljøer er ofte begrænsede af, at de bliver udført over en afgrænset periode, indsamling af data sker kun via spørgeskemaer, og der er kun få klinikbesøg og ofte høje frafaldsrater.

Men med den digitale udvikling er det nu muligt for både klinikker, hospitaler og patienter at spille en mere aktiv rolle i at dokumentere effekten af behandlinger gennem decentraliserede digitale kliniske forsøg. Bl.a. kan såkaldte ’real world data’ nu indsamles digitalt fra flere teknologier som smartphones og wearables.

Læs mere om PhaseV på projektets hjemmeside

Formål med projektet

PhaseV vil rykke monitoreringen tættere på patient og borger og skabe et 360 graders billede af patientens trivsel og behandlingens effekter og eventuelle bivirkninger over en længere periode.

I tre decentraliserede kliniske undersøgelser (fedme, diabetiske sår og kronisk spontan nældefeber) vil vi følge patienter et år og på baggrund af ’real world data’ skabe et helhedsbillede af patienten. Et billede som også beskriver patientens individuelle livssituation.

PhaseV vil skabe værdi for både patienter, samfund og virksomheder, fordi projektet udvikler konkrete teknologiske løsninger, metoder og retningslinjer til fremtidig monitorering af behandling med henblik på at skabe den bedst mulige personlige behandling med udgangspunkt i viden om patientens livskvalitet og levede liv.

Læs også: Borgernes data skal forbedre fremtidens kliniske studier – og vi skal i gang nu!

Målet med projektet

Målet med projektet er at vise, at det er muligt at engagere og motivere patienter og sundhedsprofessionelle til at indsamle kontinuerlige data fra patienter over længere tid. PhaseV skal sætte nye standarder for, hvordan nye behandlingsmuligheders effekt og sikkerhed på skalerbar måde kan dokumenteres fremover, så patienter tilbydes den rigtige behandling.

Dette giver sundhedspersonalet og lægemiddelproducenter mulighed for at få en bedre forståelse for effekten af lange perioder med kontinuerlige behandling.

Aktiviteter i projektet

Projektet vil bl.a. involvere:

  • Udvikling af en platform til at køre PhaseV’s kliniske undersøgelser, som involverer patienter, data fra fjernudstyr og offentlige registre, så det bliver muligt, at følge effekten af markedsførte lægemidler, enheder og behandlinger.
  • Langsigtet engagement af patienter for at identificere værktøjer og måder til at motivere patienter til at bidrage med personlige data over lang tid.
  • Tre forskellige proof of concept-cases inden for svær overvægt, diabetiske fodsår og kronisk spontan nældefeber.

Bevillingsgiver

PhaseV støttes af Innovationsfonden

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster