Borgerdata kombineret med sundhedsdata giver sammenhængende sundhed – men er en stor udfordring

data sundhedsdata
HealthD360

Danmark kan spille en unik rolle i fremtidens sundhedsløsninger, hvis vi kan kombinere det offentliges sundhedsdata med de data, vi selv indsamler. Kombinationen af borgerdata og sundhedsdata er udgangspunktet for innovationsprojektet HealthD360, der har udviklet en række løsninger. Test løsningerne på WHINN og hør om udfordringer og potentiale.

Vi har vores smartphones med os hele tiden, og det er med til at skabe unikke muligheder for personlig behandling. De data, som indsamles via vores smartphones eller smart watches kan bruges til at tilpasse sundhedsløsninger og behandling til den enkelte patient og borger.

I Danmark har vi et særligt potentiale, da vi kan kombinere de data, borgerne indsamler, med de unikke oplysninger, vi har om borgeren i de danske registre og journalsystemer.

Men den helt store udfordring er, hvordan vi med respekt for borgernes privatliv og den gældende lovgivning kan designe løsninger som udfolder dette potentiale for samkøring af data.

Læs også: Danish Life Science Cluster skal sikre bedre brug af sundhedsdata

Brug for samfundsmæssig investering

Projektet HealthD360 har testet og udviklet en række løsninger på baggrund af kombinationen af borgerdata og offentlige sundhedsdata. I løbet af de knapt tre år, projektet har kørt, har nogle store udfordringer dog vist sig, fortæller projektansvarlig for HealthD360, Carsten Lyng Obel, professor og speciallæge ved Aarhus Universitet.

– Der ligger et stort potentiale i at anvende 24-7-data fra smartphones og andre data-opsamlere til at skabe bedre sundhedsløsninger især i Danmark, hvor vi har unikke offentlige registre. Men det er en kæmpe udfordring at få værdi af disse data. Denne udfordring har vi prøvet at møde i projektet HealthD360. Det er dog blevet tydeligt, at det vil kræve en større samfundsmæssig investering, hvis vi skal lykkes, vurderer Carsten Lyng Obel.

Har defineret fremtidens data-udfordringer

Institut for Folkesundhed og Institut for Datalogi, Aarhus Universitet er projektejere på det nationale innovationsprojekt HealthD360, der ledes af Danish Life Science Cluster i tæt samarbejde med projektets øvrige 17 partnere.

Ambitionen var at fremme mere personlige, sikre og sammenhængende behandlingsforløb i et samarbejde mellem patienter og sundhedspersonale. Dertil har projektet altså nu defineret nogle udfordringer, og der er brug for en ny fælles infrastruktur, hvis vi skal have gavn af at kunne samkøre 24-7-data med de offentligt registrerede data, forklarer Carsten Lyng Obel.

Infrastrukturen skal understøtte en sikker håndtering af sundhedsdata. Det betyder bl.a., at patienterne skal have mulighed for at vælge, hvilke data de vil dele med sundhedssystemet.

– På nuværende tidspunkt er det danske sundhedssystem slet ikke gearet til at udnytte dette potentiale. Data udnyttes kun i begrænset grad til læring til gavn for borgerne og sundhedsvæsnet, og det sætter den danske sundhedsmodel under pres, mener Carsten Lyng Obel.

Hør mere om fremtidens dataudfordringer på WHINN – Week of Health and Innovation

Professor Carsten Lyng Obel, Aarhus Universitet, holder oplæg om projektet på WHINN i Odense onsdag 22. september. Titlen bliver Fremtidens sundhedsforskning – hvordan er det relevant for det personligt levede liv?

Efter oplægget faciliterer projektleder i Danish Life Science Cluster, Frederik Mølgaard Thayssen en workshop. Fokus bliver inddragelse af brugere i design af de løsninger, der er udviklet i projektet HealthD360.

Læs om WHINN – Week of Health and Innovation

 

Læs mere om HealthD360

Illustration fra HealthD360.