HealthD360

Nationalt innovationsprojekt, der skaber bedre sundhed for borgerne ved at samle data fra det offentlige sundhedssystem og koble dem med data fra borgernes smartphones og ”wearables”. Ambitionen er at fremme personlige, sikre og sammenhængende behandlingsforløb i et samarbejde mellem patienter og sundhedspersonale.

Danish Life Science Cluster er projektleder i det nationale innovationsprojekt HealthD360. Projektet skaber bedre sundhed for borgerne ved at samle data fra det offentlige sundhedssystem og koble dem med data fra borgernes smartphones og ”wearables”. Ambitionen er at fremme mere personlige, sikre og sammenhængende behandlingsforløb i et samarbejde mellem patienter og sundhedspersonale.

I projektet udvikles:

En fleksibel datainfrastruktur

En fleksibel og sikker data-infrastruktur, der kan koble data fra forskellige kilder. Særligt med fokus på integration af borgergenereret data i forhold til eksisterende data i sundhedsvæsenet og registerdata. Herunder udvikler vi en række algoritmer, der kan finde mønstre i dataen.

Prototyper til borgere og sundhedsprofessionelle

På baggrund af data-infrastrukturen designer vi to prototyper på løsninger målrettet borgere og sundhedspersonale. Prototyperne skal visualisere forskellige typer data og bidrage med ny viden til forebyggelse og behandling. Prototyperne udvikles i forbindelse med to cases i projektet, der omhandler:

Sammenhængende og individuelle sundhedsforløb

Som et led i udviklingen af prototyperne afprøver vi dem samtidigt i behandlingen af en række udvalgte borgere. Hensigten er at demonstrere mulighederne for at understøtte sammenhængende og individuelle behandlingsforløb på baggrund af prototyperne.

Organisatorisk og juridisk forankring

Vi vil sideløbende have fokus på at forankre løsningerne organisatorisk og juridisk, samt udvikle bud på fremtidige forretningsmodeller.

Læs meget mere på healthD360.dk

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster