Brug af borgerdata – Ny diabetes-app giver værdifulde erfaringer til fremtidens løsninger med borgerdata

En ny app kan hjælpe borgere og sundhedsprofessionelle med at følge og behandle diabetiske fodsår. Appen er baseret på borgernes egne rapporteringer og målinger via smartphone. Den nye løsning udforsker en del af det kæmpe potentiale, der er for brug af borgerdata i sundhedssektoren, og nu er erfaringerne klar til styrke indsatser med brug af 24/7-data på andre sundhedsområder.

En forskningsapp udviklet til monitorering og registrering af diabetiske fodsår viser lovende resultater. Appen bruger data, som borgerne løbende indberetter og 24/7-data, som automatisk hentes fra deres smartphones, motionsure og fitness trackere.

Appen er udviklet i et forskningsprojekt, og forskere og klinikere har hentet værdifulde erfaringer, som kan bruges i nye løsninger, der baseres på borgerdata.

Det mener bl.a. Trine Rolighed Thomsen, Associate Professor på Aalborg Universitet og Teknologisk Institut, der er en af forskerne bag den nye diabetes-app.

– Vi har længe vidst, at hvis man kan få systematiseret borgernes egne data og få dem til løbende at indrapportere data, er der et kæmpe potentiale. Nu har vi en løsning, der kombinerer prodata, som borgerne selv leverer med data, vi kan trække fra udvalgte wearables – altså teknologier man bærer på sig. Vores forskningsapp har vist os en lille del af den værdi, som løsninger baseret på 24/7-data kan skabe. Derfor bliver erfaringerne med appen til monitorering af diabetiske fodsår værdifulde for fremtidens arbejde med sundhedsdata, vurderer Trine Rolighed Thomsen.

Læs også: Ny analyse: Stort potentiale for borgerskabte data i sundhedsvæsenet

Erfaringer får betydning for andre lidelser

Diabetes og de komplikationer der følger med, er en stigende udfordring for sundhedssystemer både herhjemme og globalt. Ifølge Steno Diabetes Center Copenhagen har mindst 285.000 danskere diabetes – og 15 % af dem oplever alvorlige komplikationer i form af fodsår, fortæller Klaus Kirketerp-Møller, overlæge ved Bispebjerg Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen. Han er en af forskerne bag udviklingen af appen til monitorering af fodsår.

Trine Rolighed Thomsen, Associate Professor på Aalborg Universitet og Teknologisk Institut.         Klaus Kirketerp-Møller, overlæge ved Bispebjerg Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen.

– Et fodsår hos en diabetiker kan blive kritisk inden for ganske få dage, og i særlige tilfælde bliver amputation nødvendig. Tiden er altså en afgørende faktor, og vi ønskede at finde en metode, hvor vi kunne komme alvorlige komplikationer i forkøbet og endda på sigt at kunne forudse, hvilke patienter, der er i risiko for at udvikle alvorlige fodsår. Derfor havde vi brug for at få borgerne til aktivt at tage part i monitoreringen. Denne model vil med tiden få stor betydning for en række andre lidelser, fortæller Klaus Kirketerp-Møller.

Borgere får støtte til at lære at passe på deres sår

I tre år har en række samarbejdspartnere udviklet en såkaldt sårapp i innovationsprojektet HealthD360, der er støttet af Innovationsfonden. I appen rapporterer patienterne, når de får et diabetesrelateret fodsår. Borgeren, en pårørende eller en sundhedsfaglig person måler sårets størrelse og indtaster informationer om smerte, infektion og udseende og væske fra såret. Disse data kombineres med data om borgerens bevægelsesmønstre fra deres smartphones eller smartwatches.

Data kan danne grundlag for pro-aktive indsatser

Resultater fra projektet viser, at borgerne gennem brug af appen opnår større viden om sygdommen, og at de får støtte til at påvirke sårudviklingen i en mere positiv retning. Borgeren kan desuden bruge appen som et dialogisk værktøj i mødet med den række af forskellige sundhedspersoner, som indgår i deres behandling.

Historiske data lagres via appen, og det åbner for muligheden for på sigt at bruge de indrapporterede data som del af en virtuel patientjournal og lave pro-aktive indsatser, vurderer Klaus Kirketerp-Møller.

International interesse for danske erfaringer med borgerdata

Også udlandet har fået øjnene op for det danske projekt, der succesfuldt kombinerer 24/7-data med borgernes egne rapporter. Det fortæller Trine Rolighed Thomsen, der løbende holder oplæg på internationale konferencer om sår.

– Der er kæmpe efterspørgsel efter digitale løsninger, der involverer borgerne. Udenlandske klinikere og forskere er enige i, at borgerne gerne vil spille en aktiv rolle i forebyggelse og behandling af deres sygdom. Vi er et lille land, men de steder, hvor afstandene er større, og hvor der er færre eksperter, er der et endnu større behov for, at borgerne selv monitorerer og indberetter data, fortæller Trine Rolighed Thomsen.

Sår-appen skal nu videreudvikles og markedsmodnes i et nyt innovationsfondsprojekt.

Fakta:

Ideen til det tværfaglige projekt HealthD360 blev formuleret i 2017 af nu afdøde professor Carsten Lyng Obel, Institut for Folkesundhed og professor Kaj Grønbæk, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet.

Partnerne i HealthD360 tæller bl.a.:

Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, Teknologisk institut, Danish Life Science Cluster, Favrskov, Odder og Frederiksberg kommuner, ViBiS og Innovationsfonden, der har støttet både HealthD360 og spin-off projektet CoronaLytics, der stod bag appen COronaVIDen.

De vigtigste partnere i arbejdet med appen til monitorering af fodsår:

Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet (institut for datalogi og institut for folkesundhed), Bispebjerg hospital, Aarhus Kommune, Frederiksberg Kommune, Opus Consult og Cambio + og en række borgere, pårørende og sundhedsfaglige personer.

Hør mere om borgerdata på WHINN – Week of Health and Innovation

Se program og tilmeld dig WHINN 2022