Ny analyse: Stort potentiale for borgerskabte data i sundhedsvæsenet

Ny analyse fra Danish Life Science Cluster viser, at den teknologiske udvikling har skabt en ny type sundhedsdata. Der er tale om de borgerskabte data fra smartwatches og devices, som borgere kan tage med ind i mødet med sundhedsvæsenet.

Borgerskabte data har potentiale til at lette presset på sundhedsvæsenet og understøtte den igangværende omstilling mod mere borgernære, digitale og forebyggende sundhedsydelser.

En ny analyse fra Danish Life Science Cluster, lavet på vegne af Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet, har undersøgt potentialerne og barriererne i anvendelsen af borgerskabte data i sundhedsvæsenet. Analysen ser på den nye type data, og hvordan de kan anvendes bedst muligt og sikkert i sundhedsvæsenet.

– Borgerskabte data er afgørende for at bane vejen for nye innovative løsninger på tværs af sektorer, som kan bidrage til videreudvikling og digitalisering af det danske sundhedsvæsen, siger Diana Arsovic Nielsen, CEO, Danish Life Science Cluster.

Borgerskabte sundhedsdata dækker over den data, som eksempelvis kan blive registreret på ens smartphone, såsom mængden af skridt på en dag eller pulsregistrering fra et smartwatch. Den enkelte borger beslutter, om denne vil indsamle data og på eget initiativ vil inkludere dem i sin dialog med sundhedsvæsenet.

Læs også: Brug af borgerdata – Ny diabetes-app giver værdifulde erfaringer til fremtidens løsninger med borgerdata

Potentialer og anbefalinger

Analysen peger på, at der er en række potentialer for anvendelsen af borgerskabte data i sundhedsvæsenet. Borgerskabte data kan således, ifølge analysen, bl.a. give sundhedsprofessionelle et bedre indblik i borgerens tilstand i hverdagen, både før og mellem konsultationer. Den nye type data giver samtidig mulighed for, at borgeren selv kan tage bedre ansvar for egen sundhed og sygdom og derved skabe mere selvstændighed og tryghed.

Der er derudover fundet frem til tre overordnede anbefalinger i analysen, der viser, at der er behov for en koordineret indsats, hvis potentialet skal opnås.

Analysen anbefaler følgende:

  1. Der skal laves en samlet indsats, et program, for borgerskabte data i sundhedsvæsenet, der skal sikre forankring og tværgående koordination af initiativerne
  2. Der skal etableres fire kortsigtede pilotprojekter på udvalgte områder for at indsamle målrettede erfaringer med henblik på at modne feltet yderligere
  3. Der skal arbejdes med anvendelsen af borgerskabte data gennem forudsætningsskabende initiativer, der skal danne fundament for udbredelse og ibrugtagning af løsninger

Initiativer for bedre brug af borgerskabte sundhedsdata               

Der er allerede iværksat en række forskellige initiativer og arbejdsgrupper, som nu kan bidrage til at følge op på analysens anbefalinger. Analysens resultater drøftes i Nationalt partnerskab for sundhedsdata, hvor centrale aktører fra sundhedsvæsenet, forskningsverden og life science-industrien er repræsenteret.

Du kan læse og downloade analysen, inkl. uddybende beskrivelse af anbefalingerne, her.

  • Analysen er den sidste af tre analyser for bedre brug af sundhedsdata på baggrund af politiske aftale om genstart af dansk eksport fra oktober 2020.
  • Analyserne skal understøtte det nationale partnerskab for bedre anvendelse af dansk sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling og innovation, som er etableret af Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet (jf. Strategi for life science).
  • Analysen er udarbejdet af Deloitte Consulting A/S og Enversion A/S.
  • De øvrige analyser belyser de juridiske rammer for brug af sundhedsdata og sundhedsvæsenets digitale kompetencer inden for datadrevne teknologier. Læs mere her. 

Find pressemeddelelsen i PDF her.

Vil du vide mere om potentialet med borgerdata? Så deltag i WHINN – Week of Health and Innovation

For mere information

Projektleder

Helene Boeck

Danish Life Science Cluster
HUB Hovedstaden
+45 3012 4909