Projekt Genstart: Analyser til bedre brug af sundhedsdata

Udarbejdelse af tre analyser om bedre brug af sundhedsdata. Analyserne skal understøtte Nationalt Partnerskab for Sundhedsdata og dennes rådgivning om løsninger til bedre anvendelse af sundhedsdata til bl.a. forskning, kvalitetsudvikling og innovation.

På baggrund af anbefalinger fra Genstartsteam for life science og biotek er der som del af Aftale om genstart af dansk eksport af den 8. oktober 2020 afsat 5 mio. kr. til at igangsætte tre analyser for bedre brug af sundhedsdata i samarbejde med Danish Life Science Cluster. Analyserne udarbejdes for Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet og skal understøtte det nationale partnerskab for bedre anvendelse af dansk sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling og innovation (jf. Strategi for life science).

Analyserne har følgende overskrifter:

  1. Regulatoriske rammer for brug af sundhedsdata til udvikling og afprøvning af innovative løsninger baseret på datadrevne teknologier
  2. Styrkelse af digitale kompetencer inden for datadrevne teknologier til brug for automatisering, prædiktion og beslutningsstøtte hos sundhedspersoner
  3. Bedre brug af borgerskabte sundhedsdata

Det overordnede formål med projektet er at afdække udfordringer og løsninger vedrørende bedre anvendelse af sundhedsdata. Projektets resultater vil understøtte Nationalt Partnerskab for Sundhedsdata i forhold til drøftelse af udfordringer og mulige løsninger, der kan sikre bedre anvendelse af sundhedsdata til forskning og innovation.

Det nationale partnerskab for sundhedsdata er etableret af Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet med relevante aktører inden for sundhedsvæsenet, forskningsmiljøer, life science- og medicoindustrien. Partnerskabet er et rådgivende forum for udveksling af viden og erfaringer om værdifuld brug af sundhedsdata samt drøftelse af behov, udfordringer og mulige initiativer for bedre dataanvendelse uden at gå på kompromis med borgeres ret til fortrolighed og databeskyttelse.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster