Danish Life Science Cluster skal sikre bedre brug af sundhedsdata

Danish Life Science Cluster driver projekter baseret på data, som både skaber løsninger for borgere, patienter og virksomheder. Derudover arbejder vi med potentialet, det etiske og det juridiske aspekt omkring brugen af sundhedsdata i fremtidens sundhedssektor.

De unikke danske sundhedsdata er afgørende for forebyggelse og behandling i fremtidens sundhedsvæsen. Derfor er arbejdet med data ét af kerneområderne i Danish Life Science Cluster – og flere initiativer i klyngen skal sikre bedre brug af data til gavn for udviklingen af nye lægemidler og sundhedsteknologier af stor værdi for virksomheder og det danske samfund.

Sundhedsdata kan forbedre mange dele af sundhedssektoren – eksempelvis patientens behandlingsforløb og medarbejdernes arbejdsgange. Derfor driver Danish Life Science Cluster en række innovationsprojekter og partnerskaber med sundhedsdata i fokus, der har til formål at styrke forskellige områder i sundhedsvæsnet.

Søren Møller Parmar-Sielemann, som har det overordnede projektansvar i Danish Life Science Cluster, forklarer:

– I den nationale sundhedsklynge skal vi arbejde for at forbedre brugen af data for flere målgrupper. Klyngens data-projekter spænder derfor vidt og har bl.a. fokus på mulighederne for at skabe bedre forhold for patienten, på det erhvervsmæssige potentiale og endeligt på de overordnede juridiske og etiske rammer for det videre arbejde med sundhedsdata, forklarer Søren Møller Parmar-Sielemann.

Bedre patientrejse med sundhedsdata

Data-initiativerne i Danish Life Science Cluster kan inddeles i tre kategorier; de patientnære, de virksomhedsfokuserede og det overordnede.

Det patientnære forskningsprojekt TVÆRSPOR, der blev startet i 2017, danner i dag grundlag for projekter, der skaber individualiserede behandlingsforløb, bedre forebyggelse samt udvikling og implementering af beslutningsstøttemodeller i sundhedsvæsenet.

TVÆRSPOR har f.eks. genereret viden om medicinfejl i sektorovergange og genereret en algoritme til tidlig identifikation af kritisk sygdom. Der arbejdes for, at TVÆRSPOR også skal danne grundlag for både AI og klassiske epidemiologiske projekter, der på højeste internationale niveau bidrager med viden til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser.

Virksomheder skaber bedre sundhedsløsninger med data

Af data-projekter med erhvervsfremme for øje kan eksempelvis nævnes VIND – VelfærdsInnovation med Nyttige Data og VISE – VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme. Her deltager flere end 20 offentlige og private organisationer i en række innovationssamarbejder med henblik på at udvikle nye løsninger, produkter og services baseret på sundhedsdata.

De to projekter udvikler bl.a.
• Et IoT-laboratorie, som kan kvalificere IoT-produkter ud fra deres kommercielle effekt.
• En datadrevet kobling mellem ordregivers behov og virksomheders løsninger.
• Droner, der flyver på 5G-nettet og transmitterer data fra et ulykkessted til ex. skadestue uden forsinkelse.

Data Redder Liv

Som et samlende og perspektiverende organ ligger partnerskabet Data Redder liv, hvor flere end 25 offentlige og private organisationer arbejder med det fremtidige potentiale inden for sundhedsdata.

Partnerskabet har blandt mange andre opgaver arbejdet for at nedbryde juridiske barrierer, der vanskeliggør arbejdet med sundhedsdata. Derudover har Data Redder Liv skabt et Datalandkort, som oplister flere end 160 forskellige danske databaser med sundhedsdata.

Skal videregive fortællingen om det respektfulde arbejde

Et vigtigt formål med Data Redder Liv er at belyse, hvor potentialet i danske sundhedsdata er, for at udvikle bedre patientbehandling til gavn for patienterne og for det danske samfund.

Men hele området – og særligt brugen og kommunikationen om data – skal behandles med stor respekt, mener Kenneth Forsstrøm Jensen, Strategic Market Access Manager, Roche A/S, som er én af partnerne i Data Redder liv:

– Der er ingen tvivl om, at Danmark har nogle af verdens bedste kliniske registre set med internationale øjene. Men der ligger også et kæmpe ansvar, når vi arbejder med borgernes data. Forskningen, klinikerne og virksomheder som Roche skal tilgå data med ydmyghed og respekt, så borgerens ret til anonymitet sikres. Det er en tillidsbaseret øvelse, og for at befolkningen skal have tillid til at stille deres data til rådighed, skal de se, at vores arbejde sker i absolut sikre og anonymiserede rammer og naturligvis inden for gældende dansk lovgivning, forklarer Kenneth Forsstrøm Jensen, der sidder i styregruppen for Danish Life Science Cluster.

Kenneth Forsstrøm Jensen ser Danish Life Science Cluster som en oplagt platform til at klarlægge mulighederne for at anvende anonymiserede og krypterede data og åbne mulighederne for digitale samtykker, som sikrer individets sikkerhed.

– Det er dine og mine data. Det skal vi være respektfulde omkring, siger han.

Fakta:

• Projektet TVÆRSPOR har kørt i MedTech Innovation Consortium (MTIC) og drives videre i Danish Life Science Cluster.

• Projekterne VIND – VelfærdsInnovation med Nyttige Data og VISE – VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme.har kørt i Welfare Tech og drives videre i Danish Life Science Cluster.

• Partnerskabet Data Redder Liv er udviklet i Copenhagen Healthtech Cluster og drives videre i Danish Life Science Cluster.