Mød Danish Life Science Cluster på Folkemødet på Bornholm

Videndeling, debat og nye partnerskaber. Danish Life Science Cluster er værter ved en række arrangementer på årets Folkemøde på Bornholm. Målet er at styrke klyngen ved bl.a. at dele og hente ny viden og at styrke og skabe nye kontakter til borgere, patientgrupper og beslutningstagere.

Mit liv, mine data - en trussel eller fremtiden for velfærdssamfundet?

Arrangeret af Nationalt netværk om borgerskabte data

Borgerskabte data er i stor vækst! En udvikling, som ikke mindst drives af vores brug af myriader af apps, web-baserede services og personlige sundhedsteknologier som sensorer, digitale armbåndsure, mv. Når vi dertil lægger vores adfærdsdata, som fx finansielle data, indkøbsdata, data fra idræt, mv., så tegner der sig et billede af en markant udvikling, som rummer store muligheder.

Men for at dette kan ske, så er der en række barrierer og bekymringspunkter, som kræver opmærksomhed og løsninger, og som spænder bl.a. fra begrænsede erfaringer med skalering af konkrete løsninger; uens fortolkning af lovgivning og GDPR-regler.

Læs mere om: Mit liv, mine data - en trussel eller fremtiden for velfærdssamfundet? 

 

Kan en ny standard for decentrale kliniske forsøg øge værdien for både patienter, sundhedsvæsen og medicinalindustri?

Arrangeret af projektet PhaseV

Kom og se hvordan en ny standard for kliniske forsøg muligvis kan forbedre behandling og livskvalitet for patienter, reducere sundhedsudgifter og øge viden for sundhedsvæsenet og medicinalindustrien. Innovationsprojektet PhaseV inviterer til demo’er og drøftelser om temaet.

Læs mere om: eventet fra PhaseV

 

Erhvervsfyrtårn Life Science på Folkemøde – om international interesse, strategiske partnerskaber og stigmatisering

Arrangeret af Erhvervsfyrtårn Life Science

Hør og deltag i følgende debatter og mange flere:

  • Hvordan offentlig-privat partnerskab vil udvikle innovative sundhedsløsninger og skabe vækst for danske virksomheder
  • Hvordan er det at leve med stigmatisering i relation til mentale udfordringer og vægt?
  • Strategiske partnerskaber og borgernær impact – 8 dogmeregler
  • Erhvervsfyrtårnet lyser på nye sundhedsudfordringer: Mental sundhed som næste case i rækken

Læs mere om: Erhvervsfyrtårn Life Science’s aktiviteter på Folkemødet

 

Sundhedsdata i et robust og bæredygtigt sundhedsvæsen

Arrangeret af netværket We are not waiting

Danske sundhedsdata rummer et betydeligt potentiale, som kan bidrage til udviklingen af et mere robust sundhedsvæsen og nye innovative behandlinger. Det er der bred enighed om.

Men hvordan kan vi – offentlige og private partnere – sammen accelerere udviklingen af en infrastruktur, der giver mulighed for hurtig, sikker og fortrolig adgang til og deling af sundhedsdata? Det spørgsmål udgør den røde tråd i en stribe faglige seminarer, som afholdes i 2023.

Netværket We are not waiting sætter spot på, hvorfor der er behov for bedre adgang til sundhedsdata – og på hvordan vi kommer videre.

Læs mere om: We are not waitings arrangement

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union.

For mere information

Community manager

Jens Just

Danish Life Science Cluster
HUB Hovedstaden
+45 5151 0466