Kan en ny standard for decentrale kliniske forsøg øge værdien for både patienter, sundhedsvæsen og medicinalindustri?

Kom og se hvordan en ny standard for kliniske forsøg muligvis kan forbedre behandling og livskvalitet for patienter, reducere sundhedsudgifter og øge viden for sundhedsvæsenet og medicinalindustrien. Innovationsprojektet PhaseV inviterer til demo’er og drøftelser om temaet.

PhaseV udvikler en ny standard for kliniske forsøg, Decentrale Kliniske Forsøg.

Den nye model skal forbedre behandling og livskvalitet for patienter, reducere sundhedsudgifter og øge viden for sundhedsvæsenet og medicinalindustrien.

PhaseV er støttet af Innovationsfonden.

Borgerskabte data og etiske overvejelser

Med udgangspunkt i tre opstillede scenarier inviterer vi til drøftelse af hvad der mon kan motivere borgere og patienter til at bidrage med personlige data i kliniske forsøg og tilhørende etiske overvejelser og potentiel værdiskabelse for patienter, virksomheder og sundhedsvæsen.

Fire partnere fra projektet bidrager til demoscenarier og til drøftelser efterfølgende.

Mød:

– Thomas Lethenborg, direktør, Monsenso

– Troels Krarup Hansen, direktør, Steno Diabetes Center Aarhus

– Trine Rolighed Thomsen, Project Director in Healthcare Technology, Teknologisk Institut og Aalborg Universitet

– Frederik Mølgaard Thayssen, Principal Project Manager, Alexandra Instituttet.

Nye løsninger til omkostningstunge, kroniske lidelser

Innovationsfondsprojektet PhaseV (Fase 5) udvikler tre apps målrettet patienter med omkostningstunge, kroniske lidelser. De tre apps udvikles ovenpå en eksisterende løsning fra Monsenso A/S og adresserer

1) svær overvægt

2) diabetiske fodsår og

3) kronisk nældefeber.

I projektet bidrager patienterne bl.a. med data indsamlet fra bl.a. aktivitetsmålere, elektroniske vægte og billeder. Projektet tester desuden digital rekruttering og -deltagelse i et klinisk studie.

Projektpartnerne er Monsenso A/S, Danish Life Science Cluster, Teknologisk Institut, Bispebjerg Hospital, Novartis, Copenhagen Institute for Futures Studies, Novo Nordisk, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Kommune, Aarhus Universitet Alexandra Instituttet og Forskningsenheden for Almen Praksis.

Læs mere om: Danish Life Science Clusters aktiviteter på Folkemødet