Ny platform kan ændre fremtidens kliniske studier – Sådan får vi løbende et klart opdateret billede af behandlingens virkning via borgerskabte data

Kom og hør om de nyeste teknologiske muligheder inden for decentrale kliniske studier. Mød en virksomhed der i årevis har skabt sundhedsløsninger på baggrund af patientrapportere data. Og hør fra klinikere, der netop nu er i gang med at teste, hvordan man kan få et præcist billede af en patients tilstand ved at anvende 24/7-data.

Med den digitale udvikling er det nu muligt at skabe den personlige behandling, som længe har været et ønske fra både sundhedsvæsnet og politikerne. Bl.a. kan såkaldte ’real world data’ nu indsamles digitalt fra flere teknologier som smartphones og wearables. 

Det betyder, at patienterne får mulighed for at spille en mere aktiv rolle i at være med til at dokumentere – og forbedre – deres tilstand.  

Et nyt ph.d.-studie fra Regionshospitalet Gødstrup viser eks., at en løsning hvor nyrepatienter svarer digitalt på spørgeskemaer hjemmefra er lige så effektiv og sikker som ambulant kontrol i klinikken.   

Innovationsprojektet PhaseV tester netop nu en løsning, hvor patienter og behandlers indrapporterede data er omdrejningspunktet i decentrale digitale kliniske forsøg.  

Kom og hør om erfaringer og gevinster ved bl.a. at basere decentrale studier på borgerskabte data og ny teknologi. Hør mere om projektets massive involvering af borgere og behandlere i designet af teknologien, og bliv klogere på de udfordringer, der følger med som bl.a. udvikling af en model til virtuel samtykkeproces (e-samtykke) og kompleksiteten i forhold til databehandleraftaler. 

Program 

 • Velkomst
 • Vi bør udbygge kliniske studier med teknologi, der kan opsamle borgernes data – de første erfaringer er nu klar
  v/ Frederik Mølgaard Thayssen, Alexandra Instituttet og projektleder på PhaseV. 
 • Hvilket udbytte får en kliniker af at kunne følge patientens tilstand – også når han/hun ikke er til konsultation?
  v/ Klaus Kirketerp-Møller, overlæge, Videncenter for sårheling, Bispebjerg Hospital. 
 • Hvordan engagerer man patienter i brug og design af en teknologisk løsning, hvor patientgererede data bliver gjort til omdrejningspunktet i decentrale kliniske forsøg?
  Få indblik i erfaringer med engagement processen – og bliv klogere på hvilke krav patienternes input stiller til platformen, behandlerne og patienterne.
  v/ Christa Thomsen, professor, Aarhus Universitet og Ida Hestbjerg, forskningsassistent, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet. 
 • En digital løsning skaber både fleksibilitet og bedre viden for patient og behandler – hør mere om erfaringerne 
  v/ Thomas Lethenborg, COO, Monsenso A/S og projektejer, PhaseV 
 • PhaseV bliver netop nu testet på tre sygdomsområder. Hør bl.a. om perspektiver for fremtiden kliniske studier. 
  v/ Frederik Nielsen, Novartis.
 • Spørgsmål og afrunding
  v/ Frederik Mølgaard Thayssen faciliterer dialog og status fra paneldeltagerne 

Læs mere om: projektet PhaseV

PhaseV er støttet af Innovationsfonden.

Tilmeld dig her